Bättre stöd till socialt utsatta människor

Porträtt av Jürgen Degner.

"Målet är att de verksamheter som jag jobbar med på sikt ska bli självförsörjande och både vara en del av, och bidra till, samhällsutvecklingen", säger Jürgen Degner.

Jürgen Degner är lektor i socialt arbete. Hans projekt går ut på att erbjuda kunskapsbaserat stöd till de verksamheter som jobbar med ungdomar och vuxna som befinner sig i eller riskerar ett liv i utanförskap.

Social Impact Lab

Jürgen Degner är socionom, fil.dr. och lektor i socialt arbete vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

Han forskar om verksamheter som bedriver olika former av vård och behandling, främst institutionsbaserad tvångsvård för ungdomar, men samma principer som han utgår ifrån i sin forskning (allt från ledarskap till utvärdering) gäller egentligen de flesta verksamheter och målgrupper, till exempel öppenvård, kriminalvård, psykiatri, LSS och äldrevård.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Det är helt avgörande att ungdomar och vuxna som får sociala insatser får en kunskapsbaserad vård och behandling – något som är lättare sagt än gjort. Och i dag kan vård och behandling exempelvis bedrivas helt på amatörmässig nivå, trots att det är mycket komplexa psykosociala problem som det handlar om. En verksamhet som i alla delar håller hög nivå har förstås större chans att lyckas med sitt uppdrag.

Berätta om din idé!
– Min idé är att utifrån åtta forskningsbaserade principer erbjuda olika verksamheter (från socialtjänstens sociala utredningar, till de människobehandlande organisationerna) stöd att identifiera svagheter och styrkor som finns i verksamheten i dag, och tillsammans med ledning och personal utveckla innehållet framåt.

Vilka hoppas du ska kunna dra nytta av din ide?
– Jag riktar mig till alla verksamheter som gör psykosociala utredningar eller bedriver vård och behandling. Nyttan är att fler klienter på sikt ska bli självförsörjande och både vara en del av, och bidra till, samhällsutvecklingen.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Jag har länge arbetat med att både kommunicera och implementera mina forskningsresultat i olika verksamheter, och där passade syftet med SoIL perfekt!

Vilken nytta har du haft av att vara med i Social Impact Lab?
– Jag har haft nytta på så många plan. Att med hjälp av vår mentor, olika idéutvecklingsprogram och andra ”soilare” tvingas att utveckla, paketera och kommunicera min idé är och har varit ovärderligt.

Läs mer om Social Impact Lab här.

Jürgen Degner

Befattning: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Profilsida: Jürgen Degner

E-post: anVyZ2VuLmRlZ25lcjtvcnUuc2U=

Telefon: 0790 614040

Rum: L2312

Jürgen Degner