Vill lyfta flickor med funktionsvariationer

Porträtt av Kristina Collén

"Min vision är att visa att personer med funktionsvariation är viktiga för samhället", säger Kristina Collén.

Kristina Collén är universitetsadjunkt och författare. Genom sin barnbok ”Alma och papegojmysteriet” vill hon synliggöra flickor med funktionsvariationer. Målet är att nå pedagoger och andra som jobbar inom skolan.

Social Impact Lab

Kristina Collén är socionom, universitetsadjunkt, master i socialt arbete och författare.

Hon har 25 års erfarenhet av kuratorsarbete i habilitering och elevhälsa, samt åtta års erfarenhet av undervisning i socialt arbete.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Vi har inte alltid anpassade verksamheter för personer med funktionsvariation. Det medför bland annat för gruppen flickor med autism och ADHD problem i skolan och psykisk ohälsa, som kan leda till långvarig skolfrånvaro. Flickorna uppmärksammas inte och får diagnos senare, inte sällan i vuxen ålder. Utmaningen är att upptäcka deras svårigheter och underlätta skolsituationen samt att ta vara på de styrkor de har på grund av sin funktionsvariation. Vi behöver också anpassa våra verksamheter utifrån deras behov.

Berätta om din idé!
– I höst lanserar jag min barnbok ”Alma och papegojmysteriet” (Idus förlag) där huvudpersonen Alma, 10 år, har autism och ADHD. I boken gestaltas Almas svårigheter, styrkor, strategier och bemötandet gentemot henne. Genom att få inblick i Almas liv (inifrånperspektiv) erbjuds omgivningen insikt i hur det är att leva med autism och ADHD. Med bas i boken erbjuder jag ett vardagsnära program för hela skolan som innebär föreläsningar och kreativa workshops som vänder sig till både vuxna och barn. Programmet skräddarsys utifrån skolans unika behov och syftar till att förbättra skolsituationen för flickorna.

Vilka kan ha nytta av din idé?
– Jag vänder mig i första hand till all personal (som till exempel pedagoger, fritidspersonal och måltidspersonal) och elever på skolan.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Jag vill uppmärksamma personer med funktionsvariation och visa på deras svårigheter men också på deras styrkor genom att erbjuda ett inifrånperspektiv med skönlitterära böcker som grund. Min vision är att visa att personer med funktionsvariation är viktiga för samhället. Att uppmärksamma dem och ta tillvara de styrkor som de har, inte trots att, utan just för att de har en funktionsvariation.

Vilken nytta har du haft av att vara med i Social Impact Lab?
– Jag har fått mycket kunskap och en plattform för att förverkliga min idé. Labbet har haft stor betydelse genom den kreativa miljön och den kunskap som finns kring sociala innovationer. 

Läs mer om Social Impact Lab här.

Följ detektiven Alma på Instagram!

Kristina Collén

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Profilsida: Kristina Collén

E-post: a3Jpc3RpbmEuY29sbGVuO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303840

Rum: L2355

Kristina Collén
Bokomslag: Alma och papegojmysteriet

Alma och papegojmysteriet

Läs mer om Alma och papegojmysteriet på SVT:s webbplats.

PDF.

Teater och föreläsning

Alma - nu också som teater, föreläsning och workshop

Bok.

Alma och flyghunden Otto

Kristina Colléns andra bok i serien; Alma och flyghunden Otto.