Body percussion - kommunikation genom rytmer

Porträtt av Kristina Tyrenius

Kristina Tyrenius, musikalisk gestaltning, har studerat vid Kgl. Musikhögskolan, Stockholm och har konstnärliga examina, Master in Music, individuell musikerutbildning, inriktning romansinterpretation/Liederanalys/kammarmusik/solist samt Operarepetitörsutbildning vid Operahögskolan i Stockholm. Piano- och sångpedagogexamen vid Musikhögskolan Ingesund - Master of fine Arts. Hon har arbetat som lärare inom högre musikutbildning sedan år 2000. Tjänstgöringen vid Musikhögskolan vid Örebro universitet har också innefattat undervisning i Brasilien; Instituto Villa- Lobos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro därtill undervisning och projektledning för Linnaeus-Palme samarbetet med Instituto de Artes, Departamento de Música, Universidade de Brasília.

Erhöll Internationellt stipendium från Region Örebro 2015 för att studera sociala musik- och kulturprojekt i São Paulo, Rio de Janeiro och Brasília, Brasilien.

Frilansmusiker som pianist och sångerska; ackompanjatör, pianist i kammarmusikaliska konstellationer; romansaftnar, operaprojekt, kammarensembler, solokonserter samt verksam som portugisisk-sjungande bossa nova sångerska.

Samhällsutmaning
Klyftorna växer i Sverige där allt fler upplever en känsla av utanförskap. I storstädernas ytterområden och även på landsbygden skapas ofta parallella världar där människor inte har möjlighet att få ta del av det som samhället erbjuder i stort, inte minst gällande kultur och musik. Idag efterfrågas metoder, inte minst bland förskole- och grundskolepersonal, där unga kan få hjälp att integreras tillsammans och få en större gemenskap med andra. Oavsett social bakgrund och så kallad musikalisk nivå.

Insats som utvecklas i Social Impact Lab
Efter mångårigt samarbete med Instituto Batucar, body percussion institut, beläget i en förort till Brasília, Brasilien, arbetar nu Kristina för spridning av institutets metod och tillhörande filosofi här i Sverige. Genom den kreativa och glädjefyllda aktiviteten body percussion med skapande av klappar, stampar, knäppande och ljudande i rörelse, skapas en fördjupad känsla av närvaro, gemenskap och samhörighet hos deltagarna.

Aktiviteterna utförs i en inkluderande och tillåtande miljö där varken språk, ålder, kön eller eventuella funktionshinder spelar någon roll. Målet är att gemensamt skapa musik och rytmer som kroppen själv kan skapa - utan ”fel” och ”rätt”. Barn och ungdomsgrupper får via ordlös kommunikation ta del av och utforska musik genom improvisation - för en förhöjd gemenskap. Personal inom utbildningsväsendet ges möjlighet att lära sig metoden via ett konkret upplägg för användning inom olika skolformer.

Hur kan din organisation ta del av detta?
Återkommande årliga workshops, inkluderande seminarier och konserter med Batucadeiros, body percussion lärare. Det finns också möjlighet att på plats i Brasilien få intensivutbildning i metoden. Målgruppen är personal inom utbildningsväsende (samtliga åldrar och nivåer), föreningar, studieförbund, vårdinstanser och rehabilitering. Kompetensutveckling via body percussion workshops har mycket framgångsrikt genomförts bl a i Motala, Lidingö och Örebro. 

Vill ni boka eller veta mer, hör av er!

Kristina Tyrenius

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Kristina Tyrenius

E-post: a3Jpc3RpbmEudHlyZW5pdXM7b3J1LnNl

Telefon: 019 303850

Rum: M364

Kristina Tyrenius