Spelrum - en mötesplats för kultur och integration

Porträtt av Simon Schierup

"Spelrum ska bidra till ett mer mångfaldigt och dynamiskt kulturliv i Örebro", säger Simon Schierup.

Simon Schierup är lärare och forskare på Musikhögskolan. Han har skapat ”Spelrum” – en social och kreativ mötesplats som ska bidra till integration genom kultur och skapande.

Social Impact Lab

Simon Schierup arbetar på Musikhögskolan som lärare i musikteori, komposition och världsmusik.

Han har forskat om hur Musikhögskolan och andra kulturinstitutioner kan bli bättre på att ta vara på de möjligheter som ett kulturellt mångfaldigt samhälle erbjuder.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Vi har i dag ett problem med segregation och strukturell uteslutning av etniska minoriteter i kulturlivet. Trots mycket god vilja finns det ofta en vilsenhet inom samhällets kulturinstitutioner om man ska arbeta med detta på bästa sätt.

Berätta om din idé!
– Spelrum är uppbyggt som en social och kreativ mötesplats för integration där alla kulturintresserade är välkomna, samtidigt som det ger en plattform för invandrade kulturarbetare att arbeta fram workshops och skapa större möjligheter att etablera sig i stadens kulturliv.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället?
– Förutom det direkta värdet av att vara en social mötesplats för integration och skapande, är tanken också att sprida till exempel workshops och konserter ut till kulturinstitutioner, skolor och andra viktiga samhällsaktörer. På så vis vill vi bidra till ett mer mångfaldigt och dynamiskt kulturliv i staden.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Jag behövde dels tid för att arbeta med mitt projekt, men också hjälp med att strukturera mina tankar till konkreta idéer.

Vilken nytta har du haft av att vara med i Social Impact Lab?
– Jag har lärt mig mycket om att till exempel identifiera målgrupper och behov och att presentera idéer på ett informativt och tydligt vis. Jag har också lärt mig en del om hur jag kan utveckla mitt ledarskap.

Läs mer om Social Impact Lab här.

Spelrum - en mötesplats för kultur och integration

Simon Schierup

Befattning: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Simon Schierup

E-post: c2ltb24uc2NoaWVydXA7b3J1LnNl

Telefon: 019 301054

Rum: M3107, M158

Simon Schierup