"Örebroregionen ska vara Sveriges hjärta"

Porträtt av Susanne Rosendahl

"Den regionala utvecklingsstrategin ska bidra till tillväxt och hållbar utveckling", säger Susanne Rosendahl.

Susanne Rosendahl jobbar som utvecklingsledare på Region Örebro län. Hennes uppdrag är att göra verklighet av den regionala utvecklingsstrategin som ska stärka Örebroregionen som en attraktiv och pulserade region för alla.

Social Impact Lab

Susanne Rosendahl arbetar på förvaltningen för regional utveckling vid Region Örebro län som utvecklingsledare för samordning av genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Örebro län.

Hon har tidigare varit projektledare för framtagandet av strategin och innan dess haft uppdrag inom Region Örebro län som utvecklingsledare för energi och klimatfrågor.

Vilken utmaning vill du tackla genom ditt deltagande i Social Impact Lab?
– Örebro läns kommuner och organisationer har slutit upp kring en gemensam strategi för att uppnå stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och ett effektivt och hållbart användande av naturens resurser i vårt län.

– Nu behöver vi tillsammans utveckla effektiva och ändamålsenliga former för samverkan och genomförande av strategin så att vi kan nå en våra gemensamma mål och visionen om att Örebroregionen ska vara Sveriges hjärta, en attraktiv och pulserande region för alla.

Berätta om idén du vill utveckla!
– Jag deltar på Social Impact Lab för utveckla organiseringen för genomförandet. Det handlar om att stärka genomförandet samt utveckla metoder för uppföljning och utvärdering som kan bidra till ett gemensamt lärande och underlag till nya kloka beslut och initiativ.  Vi behöver också utveckla samverkan mellan olika sakområden i samhället för att identifiera och genomföra ömsesidigt förstärkande aktiviteter.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället?
– Om vi kan stärka genomförandet av strategin så ökar möjligheten att nå målen i strategin, som både kommer bidra till tillväxt och hållbar utveckling.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Region Örebro län vill gärna utveckla samarbetet med Örebro universitet och det här var en möjlighet av flera. Samtidigt så ville jag gärna stärka utvecklingen av genomförandet genom att en dag i veckan delta i Social Impact Labs program och få möjlighet att arbeta i en innovationsmiljö med regionala utvecklingsfrågor.

Vilken nytta har du haft av att vara med i Social Impact Lab?
– Jag har använt metoder och modeller för innovationsutveckling i organiseringen av genomförandet av strategin och samarbetet mellan Region Örebro län och  Örebro universitet har stärkts.

Kontakta Susanne Rosendahl.

Läs mer om Social Impact Lab här.

Läs mer om den regionala strategin och genomförandet på www.regionorebrolan.se/rus