Föräldraskapsleken - en metod att stärka föräldrar i sin föräldraroll

Porträtt av Terese Glatz

"Jag hade varken vetat var jag skulle börja eller vågat ta steget om jag inte hade tillhört den här otroligt kreativa och utmanande miljön", säger Terese Glatz.

Terese Glatz är lektor i psykologi och forskar på föräldrars tilltro till sin förmåga. Hennes idé handlar om att stärka föräldrar i sin föräldraroll genom att stötta kuratorer på Familjecentraler.

Social Impact Lab

Terese Glatz är lektor i psykologi på Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

Hon forskar om föräldraskap med ett fokus på föräldrars tilltro till sin föräldraförmåga.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Jag är intresserad av hur professionella kan stötta föräldrar i sitt föräldraskap och nå ut till föräldrar som inte nås av de traditionella föräldrastödsprogrammen. Föräldrar spelar en viktig roll för sina barn, men alla föräldrar stöter någon gång på utmaningar och för att de inte ska utveckla allvarliga problem är det viktigt att de får stöd i rätt tid.

I mitt arbete är jag intresserad av hur det stödjande arbetet på Familjecentraler kan utvecklas, vilket utgör en unik arena och mötesplats i arbetet att stärka föräldrar. Problemet som kuratorer står inför är att initiera samtal mellan föräldrar där det kan ske ett erfarenhetsutbyte som kan utöka deras resurser i föräldraskapet. Det är den här utmaningen som mitt erbjudande är tänkt att ta sig an.

Berätta om din idé!
– Jag kommer ta fram ett användarvänligt och forskningsbaserat material som kan användas av kuratorer på Familjecentraler för att stötta föräldrar i sin föräldraroll. Mitt material kommer lanseras som ”Föräldraleken” och kommer vara en kortlek bestående av ett antal kort med beskrivna utmaningar som föräldrar stöter på i sin vardag och som har som mål att väcka diskussion i föräldragrupper om möjliga lösningar på dessa vardagsutmaningar.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället?
– Kortleken kommer vända sig till kuratorer på Familjecentraler och kan användas i föräldragrupper där kraften i diskussionen och hjälpen från andra föräldrar är den drivande kraften. Tanken är att kortleken ska ha en avdramatiserande effekt där utmaningarna fungerar som en brygga att diskutera ämnen som kan uppfattas som känsliga.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Social Impact Lab lät som en unik chans för mig att få tid och möjlighet att nå ut med min forskning och göra en skillnad för professionella som varje dag arbetar med att stötta föräldrar i sitt föräldraskap.

Vilken nytta har du haft av att vara med i Social Impact Lab?
– Social Impact Lab har gett mig en plattform att utgå ifrån där expertisen och stödet är fantastiskt. Jag hade varken vetat var jag skulle börja eller vågat ta steget om jag inte hade tillhört den här otroligt kreativa och utmanande miljön!

Läs mer om Social Impact Lab här.

Terese Glatz

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Profilsida: Terese Glatz

E-post: dGVyZXNlLmdsYXR6O29ydS5zZQ==

Telefon: 019 301205

Rum: L2618

Terese Glatz