Studentuppdrag – för dig som är student

Studenter i en korridor på campus.

Som studentkonsult erbjuder vi dig kvalificerade extrajobb med tydlig anknytning till dina studier som ger dig nyttig erfarenhet och branschkunskap inför framtiden. Vi erbjuder dig arvoderade extrajobb med möjligheten att testa på potentiella framtida roller och arbetsgivare.

Studentuppdrag erbjuder dig som student möjlighet att pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken. Det är ett tillfälle för dig som student att skapa nya relationer och kontakter inför framtidens arbetsliv samtidigt som du har ett kvalificerat extrajobb under din studietid. När du tar dig an ett studentuppdrag blir du studentkonsult hos Örebro universitet Enterprise AB och genomför ditt uppdrag ute på plats hos arbetsgivaren eller på valfri plats om uppdraget tillåter.

Ett studentuppdrag kan variera i omfattning från några timmar till fler månader men ska alltid gå att kombinera med dina studier. Ibland får du själv vara med och göra en tidsuppskattning av uppdraget och ibland får du en ram för hur många timmar i veckan som behövs. 

Det finns flera fördelar med ett studentuppdrag:

  • Som studentkonsult jobbar du max 12 h/veckan.
  • Du får alltid betalt för ditt arbete och lönen betalas ut månadsvis.
  • Du skapar nya kontakter och utökar ditt nätverk redan under din studietid.
  • Du får värdefulla erfarenheter inför framtiden. 
  • Som studentkonsult hos oss får du alltid råd och stöd under hela uppdragstiden.

Har du frågor eller vill veta mer om Studentuppdrag och vad det innebär att vara studentkonsult hos oss tveka inte att kontakta oss.

Inspireras och ta del av några av våra studentkonsulter och uppdragsgivares upplevelser:

Vanliga frågor och svar

Genom Studentuppdrag får du ett meriterande extrajobb under din studietid som på flera sätt är värdefullt inför framtiden. Du får en möjlighet att pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken och erhåller samtidigt arvode för genomfört uppdrag. Det är ett tillfälle för dig att testa på roller eller branscher inför ditt framtida arbetsliv samtidigt som du skapar nya relationer och stärker ditt nätverk.

Ett studentuppdrag kan både vara en specifik, kortare uppgift – som till exempel att skapa en hemsida – eller ett mer löpande uppdrag, som till exempel att arbeta som ekonomiassistent. De uppdrag som förmedlas via Studentuppdrag kvalitetssäkras alltid så det är meriterande för dig som student.

Ja, som studentkonsult är man timarvoderad under hela uppdragstiden.

Som studentkonsult blir man anställd hos Örebro universitet Enterprise AB och utför ett uppdrag hos en uppdragsgivare.

En arbetsgivare (juridisk person) kan anlita en studentkonsult. Det kan vara en organisation, företag, förening, kommun eller annan offentlig verksamhet. Studentuppdraget kopplar vi till något av universitetets program eller kurser.

Ja, vi skriver avtal med både uppdragsgivaren och studentkonsulten. Uppdragsgivaren (företaget, kommun, landsting eller dylikt) och Studentuppdrag avtalar om vad som ska gälla för studentuppdraget; uppdragsbeskrivning, när, var och hur det ska genomföras.

En studentkonsult jobbar max tolv timmar i veckan under terminstid. Uppdragsgivaren ska vara medveten om att studentuppdraget behöver anpassas efter studentens studier. Som studentkonsult ska man under inga omständigheter missa obligatoriska moment i sin utbildning.

Ett studentuppdrag skrivs upp till max sex månader i taget. Under icke-terminstid går det även bra att anlita en student på heltid.