För dig som är arbetsgivare

Studenter går genom Novahuset på campus.

Hyr en student. Vill ni komma i kontakt med våra studenter för att ta del av deras entusiasm och framåtanda, då hjälper vi gärna till. Här finns en bred kompetens och en fantastisk vilja att utvecklas.

Genom Studentuppdrag får ni som arbetsgivare tillgång till rätt kompetens, engagemang och nya input i er verksamhet utan att själv behöva anställa. Studentuppdrag bidrar också till att skapa goda relationer för långsiktigt kompetensförsörjning, att hyra en studentkonsult för ett studentuppdrag ska vara både enkelt och värdefullt.

Det kan finnas flera anledningar till att hyra in en studentkonsult:

 • Det finns ett specifikt uppdrag ni vill ha hjälp med för att tiden inte räcker till.
 • Det finns ett uppdrag där ni behöver ny kompetens.
 • Ni vill skapa relationer för långsiktig kompetensförsörjning.
 • Ni vill fortsätta sprida ert varumärke bland studenterna.
 • Ni ska snart anställa en ny kollega och vill börja med ett studentuppdrag för att känna av om det är rätt person för er.

Oavsett anledning har vi studenter som är redo att ta sig an nya uppdrag. Örebro universitet har 15 000 studenter och 80 olika program, möjligheterna är alltså många och vi hjälper gärna till och spånar idéer för nya uppdrag. 

När vi får in ett nytt uppdrag är vi snabba på att leta på rätt kompetens till just din verksamhet. 

Intresseanmälan

Studentuppdrag 2018 i siffror:

 • 41 studentkonsulter.
 • 32 studentuppdrag.
 • 29 unika uppdragsgivare.

Vanliga frågor och svar

Studentuppdrag ger ditt företag möjlighet att hyra in studenter för ett avgränsat och kvalificerat uppdrag under deras studietid. Uppdraget ska ha koppling till studentens akademiska utbildning och vara meriterande för framtiden.

Genom Studentuppdrag får ni tillgång till rätt kompetens, engagemang och ny input i er verksamhet utan att ni behöver anställa studenten. Att låta studenter få genomföra uppdrag hos ert företag skapar goda relationer för långsiktig kompetensförsörjning. 

Det bestämmer ni! Det viktigaste är att uppdraget är kvalificerat och meriterande för studenterna.

Ett studentuppdrag kan både vara en specifik, kortare uppgift – som till exempel att skapa en informationsfilm – eller ett mer löpande uppdrag, som till exempel att arbeta som ekonomiassistent.

Ja, studenterna är timarvoderade under hela uppdragstiden.

Studenten blir anställd hos Örebro universitet Uppdrag AB och utför ett uppdrag hos en uppdragsgivare.

En arbetsgivare (juridisk person) kan anlita en studentkonsult. Det kan vara en organisation, företag, förening eller kommun. Studentuppdraget kopplar vi till något av universitets program eller kurser.

Uppdragsgivaren (företaget, kommun, landsting eller dylikt) och universitetet avtalar om vad som ska gälla för studentuppdraget; uppdragsbeskrivning, när, var och hur det ska genomföras. Det dokumenteras i ett avtal som ett skriftligt förtydligande av vad man kommit överens om.

En studentkonsult jobbar max tolv timmar i veckan under terminstid. Uppdragsgivaren ska vara medveten om att studentuppdraget behöver anpassas efter studentens studier. Studentkonsulten ska under inga omständigheter missa obligatoriska moment i skolan.

Det bestämmer ni! Ett studentuppdrag skrivs upp till max sex månader i taget. Under icke-terminstid går det även bra att anlita en student på heltid.

1. Ni tar kontakt för en inledande dialog gällande ert behov av att anlita en studentkonsult. Tillsammans ringar vi in ert behov och studentuppdragets utformning.

Följande frågor är bra att besvara innan:

 • Vad är det för uppdrag ni vill ha hjälp med? Är det ett kvalificerat uppdrag som skapar mervärde för studenterna?

 • Vilka och hur många studenter söker ni? Vilken kompetens bör studenterna ha?

 • Hur och var ska uppdraget genomföras?

 • Hur långt ska uppdraget vara? Start och slut? Sommarjobb?

 • Hur många timmar i veckan behöver ni hjälp? (Max 12 tim/veckan).

2. Vi upprättar en uppdragsannons utifrån era önskemål och behov.

3. Vi hittar rätt student för rätt uppdrag.

4. Ni träffar studenten/studenterna.

5. Ni och vi avtalar gällande det överenskomna studentuppdraget.

6. Vi och studenten avtalar gällande studentuppdraget.

7. Studentuppdraget genomförs enligt plan.

8. Tillsammans utvärderar vi studentuppdraget.

Affärsutvecklare inom Studentuppdrag

Erica Algotsson

Tjänstetitel: Projektledare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Erica Algotsson

E-post:

Telefon: 019 302433

Rum: IA1016

Erica Algotsson

Affärsutvecklare

Monica Thyresjö

Tjänstetitel: Affärsutvecklare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Monica Thyresjö

E-post:

Telefon: 019 303132, 0706 603890

Rum: IA1016

Monica Thyresjö

Ansvarig för Studentuppdrag (Föräldraledig)

Kajsa-Stina Pettersson

Tjänstetitel: Verksamhetsansvarig, studentuppdrag Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Kajsa-Stina Pettersson

E-post:

Telefon: 019 303199

Rum: IA1016

Kajsa-Stina Pettersson