Uppdragsutbildningar inom juridik och socialt arbete

Intresset för människors utveckling och livsvillkor är grunden för Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet. Vi erbjuder ett stort utbud av utbildningar till näringsliv, myndigheter och organisationer.

Juridik och socialt arbete

Samverkan med näringsliv och samhälle är en viktig uppgift för Örebro universitet och vi erbjuder både ordinarie universitetskurser och kurser som skräddarsys efter beställarens specifika behov.

Studieupplägg

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete erbjuder både ordinarie universitetskurser och kurser som skräddarsys efter beställarens specifika behov.

De som deltar i en uppdragsutbildning ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för grundläggande högskoleutbildning, om samma kvalitetskrav ställs på uppdragsutbildningen som på grundläggande högskoleutbildning.

Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till grundläggande högskoleutbildning. (SFS 2002:760, 6§).

Ansvarig för Uppdragsutbildning

Camilla Ulvmyr

Tjänstetitel: Affärsutvecklare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Camilla Ulvmyr

E-post:

Telefon: 019 303381

Rum: T2121

Camilla Ulvmyr