Uppdragsutbildningar inom skola och pedagogik

För Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap är uppdragsutbildning ett aktivt sätt att arbeta med kompetensutveckling, lärande i organisationer, kvalitetsarbete och utveckling.

Skola och pedagogik

Vi kan bidra till kompetensutveckling i samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen som pedagogik, retorik, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, sociologi, genusvetenskap, historia, svenska språket, litteraturvetenskap, kulturgeografi och statskunskap.

Studieupplägg

Uppdragsutbildning kan köpas av till exempel kommuner, förskolor och skolor, förvaltningar, myndigheter, landsting, företag och organisationer men inte av privatpersoner.

Beroende på behov utformas utbildningarna med varierande omfattning som till exempel poängkurser, seminarier, föreläsningar, handledning. Tillsammans med köparen planeras utbildningen som kan ges på distans, på Campus Örebro och/eller platsförläggas.

Uppdragsutbildningarna uppfyller samma kvalitetskrav som gäller för universitetets övriga kursutbud.

Koordinator för uppdragsutbildning

Åsa Kärrman-Bolang

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Åsa Kärrman-Bolang

E-post:

Telefon: 019 303630

Rum: P1139

Åsa Kärrman-Bolang
Lärare i samtal framför tavla.

RUC – ett nav för regional samverkan

RUC - Regionalt utvecklingscentrum utgör navet för forskningsbaserad samverkan mellan lärarutbildningen vid Örebro universitet och regionens förskolor och skolor. RUC erbjuder bland annat kompetensutvecklingsinsatser och uppdragsutbildning av olika slag och med olika omfattning för både skolhuvudmän och skolmyndigheter.