Uppdragsutbildningar inom skola och pedagogik

För Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap är uppdragsutbildning ett aktivt sätt att arbeta med kompetensutveckling, lärande i organisationer, kvalitetsarbete och utveckling.

Skola och pedagogik

Vi kan bidra till kompetensutveckling i samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen som pedagogik, retorik, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, sociologi, genusvetenskap, historia, svenska språket, litteraturvetenskap, kulturgeografi och statskunskap.

Studieupplägg

Uppdragsutbildning kan köpas av till exempel kommuner, förskolor och skolor, förvaltningar, myndigheter, landsting, företag och organisationer men inte av privatpersoner.

Beroende på behov utformas utbildningarna med varierande omfattning som till exempel poängkurser, seminarier, föreläsningar, handledning. Tillsammans med köparen planeras utbildningen som kan ges på distans, på Campus Örebro och/eller platsförläggas.

Uppdragsutbildningarna uppfyller samma kvalitetskrav som gäller för universitetets övriga kursutbud.

Ansvarig för Uppdragsutbildning

Camilla Ulvmyr

Tjänstetitel: Uppdragssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Camilla Ulvmyr

E-post:

Telefon: 019 303381

Rum: E2202

Camilla Ulvmyr
Lärare i samtal framför tavla.

RUC – ett nav för regional samverkan

Regionalt utvecklingscentrum, RUC, utgör navet för forskningsbaserad samverkan mellan lärarutbildningen vid Örebro universitet och regionens förskolor och skolor. RUC erbjuder bland annat kompetensutveckling, uppdragsutbildning och samordning av skolutvecklingsprojekt.