Behandling inom institution och öppenvård

En kvinna ser in i kameran, bakom henne pågår ett möte runt ett bord.

Örebro universitet erbjuder en skräddarsydd uppdragsutbildning om behandling av unga eller vuxna inom öppenvård eller institution. Bland annat ligger fokus på hur man utformar ett kunskapsbaserat behandlingsinnehåll, skapar en sammanhållen personalgrupp och löpande utvärderar klientarbetet.

För att behandling av ungdomar eller vuxna – vare sig placerade på institution eller i öppenbaserade insatser – ska vara verkningsfull, räcker det inte med enbart att ha evidensbaserade metoder (som till exempel KBT, Stopp och tänk, MI, ART) vissa tider eller dagar i veckan. Hela dygnet, alla dagar i veckan, måste ha ett utvecklande innehåll.

Utgångspunkten för dessa seminariedagar är att utifrån teori och forskning diskutera behandlingens villkor från både ett organisations-, lednings-, personal- och klientperspektiv.

Seminariet diskuterar under vilka förutsättningar det är möjligt för en ungdom/klient att utvecklas och förändras genom behandlingsinsatser, oavsett vårdform. Vidare diskuteras betydelsen av att både evidensbaserade metoder och olika pro-sociala aktiviteter, som till exempel utbildning, arbetsträning, motivationsarbete, friskvård och idrott, musik, matlagning, ska främja en positiv behandlingsprocess.

Vikten av att utforma tydliga utvecklingsmål för klienten/ungdomen är central och kommer ges stort utrymme.

Kursen ges av Jürgen Degner, enhetschef, socionom, fil.dr. och lektor i socialt arbete vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) vid Örebro universitet, samt av Hanna Lundqvist, socionom, enhetschef för öppenvården vid Framsteget behandlingshem – och med flerårig erfarenhet inom missbruksbehandling, LSS, psykiatri och som kurator inom hälso- och sjukvården.

Seminariet delas förslagsvis upp på två dagar, men kan även ges under en dag med reducerat innehåll.

Förslag på innehåll:

  • Teori och forskning om människans förutsättningar att utvecklas genom behandling.
  • En grundlig genomgång av risk- och skyddsfaktorer, samt hur dessa faktorer bör ligga till grund för vård och behandling.
  • Presentation av forskning och exempel kring vilka livsområden som är centrala när olika typer av behandlingsinsatser utformas inom såväl öppenbaserade som inom dygnet-runt-baserade verksamheter.
  • Vad är skillnaden med att ha ett evidensbaserat förhållningssätt i sitt arbete och att ha en verksamhet med evidensbaserade metoder?
  • Hur är det tänkt att en metods olika beståndsdelar/komponenter ska leda till en positiv utvecklings- och behandlingsprocess?
  • Teori och forskning om vilka motiverande krafter för att utvecklas och förändras som finns inom en människa och hur dessa kan triggas av så kallade individuella behandlingsmål (”SMART”-mål).
  • Om vikten av utvecklande pro-sociala aktiviteter för ett positivt förändringsarbete.
  • Praktiska övningar – bland annat genom träning på att formulera realistiska och användbara behandlingsmål för aktuella ungdomar och vuxna klienter.

Seminariedagarna riktar sig till alla som på olika sätt bedriver behandlingsarbete, till exempel ledning och baspersonal vid hem för vård och boende (HVB), kriminalvård, annan institutionsform, öppenvård eller familjehemsvård. Seminariet riktar sig även till de som i sitt arbete kommer i kontakt med den här typen av vårdform, som exempelvis utredare inom socialtjänsten, personal inom kommunens socialtjänst som är ansvariga för att skriva ramavtal med flera.

Pris enligt överenskommelse.

Är du intresserad av att boka seminariet? Mejla din intresseanmälan till Jürgen Degner.

Ansvarig för seminariet

Jürgen Degner

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Jürgen Degner

E-post:

Telefon: 019 303440

Rum: L2351

Jürgen Degner

Ansvarig för Kompetensuppdrag

Magnus Wikström

Tjänstetitel: Affärsutvecklare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Magnus Wikström

E-post:

Telefon: 019 301069

Rum: IA2016

Magnus Wikström