Deltagande doktorander

Doktorander

Sofia Alexopoulou

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Sofia Alexopoulou

E-post:

Telefon: 019 303567

Rum: F2212

Sofia Alexopoulou

Frida Fart

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Frida Fart

E-post:

Telefon: 019 301213

Rum: C3211

Frida Fart

Ann-Sofie Jonsson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

Profilsida: Ann-Sofie Jonsson

E-post:

Telefon: 019 302032

Rum: K1108

Ann-Sofie Jonsson

Liran Karni

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Liran Karni

E-post:

Telefon: 019 301218

Rum: N4040

Lame Maatla Kenalemang

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Lame Maatla Kenalemang

E-post:

Telefon: 019 301396

Rum: F3127

Lame Maatla Kenalemang

Sai Krishna

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Sai Krishna

E-post:

Telefon: 019 303591

Rum: T1227

Katarina Lindblad

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Katarina Lindblad

E-post:

Telefon: 019 301427

Rum: M3206

Katarina Lindblad

Ada Lui Gallassi

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Ada Lui Gallassi

E-post:

Telefon: 019 303175

Rum: L2354

Elin Lundin

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Elin Lundin

E-post:

Telefon: 019 303276

Rum: P2149

Elin Lundin

Lackson Daniel Mudenda

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Lackson Daniel Mudenda

E-post:

Telefon: 019 301339

Rum: N4032

Lackson Daniel Mudenda

Hanna Samzelius

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Hanna Samzelius

E-post:

Telefon: 019 301078

Rum: F3268

Hanna Samzelius

Magnus Schoultz

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Magnus Schoultz

E-post:

Telefon: 019 301360

Rum: F3232

Lisa Spang

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Lisa Spang

E-post:

Telefon: 019 301349

Rum: P2149

Lisa Spang

Annika Söderman

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Annika Söderman

E-post:

Telefon: 019 303038

Rum: P2149

Annika Söderman

Janelle Tarum

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Janelle Tarum

E-post:

Telefon: 019 303229

Rum: G2105

Antonios Tsertsidis

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Antonios Tsertsidis

E-post:

Telefon: 019 303236

Rum: N4042

Antonios Tsertsidis

Bettina Widell

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Bettina Widell

E-post:

Telefon: 019 303826

Rum: F2224

Bettina Widell

Snieguole Vingeliene

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Snieguole Vingeliene

E-post:

Telefon: 019 302181

Rum: C2209