Idrott

Foto på två personer som springer på en löpbana.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser idrott. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av informationskällor som är relevanta för dig som studerar idrott.

Vetenskapliga artiklar söks lämpligast fram via Örebro universitetsbiblioteks databaser. I Databaslistan hittar du en fullständig lista över alla bibliotekets databaser, där kan du söka efter en specifik databas eller avgränsa till ämnesområde. I listan nedan hittar du lämpliga databaser inom idrott samlat.

Vetenskapliga artiklar publiceras vanligtvis i internationella så kallade peer review-tidskrifter, tidskrifter med vetenskapligt granskat material. I databasen SportDiscus hittar du artiklar inom idrott.

Söker du svenskt material? Sök i databasen Artikelsök.

Komplettera med sökning i de allmänna databaserna.

 • SportDiscus
  Databas med vetenskapliga artiklar inom idrott, hälsa, idrottsmedicin och liknande.
 • PubMed
  Databas inom medicin, omvårdnad, rehabilitering med mera.
 • Artikelsök
  Referenser till artiklar i svenska dagstidningar och tidskrifter.
 • ERIC
  Utbildning, pedagogik och liknande.
 • PsycINFO
  Psykologi, beteendevetenskap och liknande.

Ibland kan det vara bra att du kompletterar din sökning i tvärvetenskapliga databaser som Web of Science och Scopus. Båda är citeringsdatabaser vilket innebär att du kan se vilka som citerat varje artikel. Web of Science är en bra databas om du vill söka på citeringar men kan också vara bra att söka i om du har en multidisciplinär frågeställning.

Allmänna databaser

Ämnesövergripande databaser som täcker många ämnen:

 • Scopus
  Scopus är en multidisciplinär databas. Den indexerar över 21 000 vetenskapliga tidskrifter inom framför allt naturvetenskap, teknik, medicin och samhällsvetenskap. Uppdateras dagligen.
 • Web of Science
  12 000 av de mest citerade vetenskapliga tidskrifterna inom alla ämnen. Uppdateras veckovis.

Söktjänster för vetenskapligt material

 • SwePub
  Ger dig möjlighet att söka referenser med vissa fulltextlänkar till artiklar, konferensbidrag, avhandlingar med mera som publicerats vid svenska lärosäten. DiVA är en del av SwePub.
 • Google Scholar
  Begränsar sökningen till mestadels vetenskapliga artiklar och dokument. Avancerad sökning ger bra möjligheter att begränsa sökningen. Ingången via databaslistan ger tillgång till bibliotekets elektroniska tidskrifter i fulltext.

Sök artiklar med din smartphone

 • Information om EBSCOhost app
  SportDiscus och andra databaser från EBSCO visas automatiskt i mobilt gränssnitt. Länken ovan visar instruktion för "EBSCOhost iPhone and Android Applications"
 • PubMed Mobile
  för enklare sökningar

Är tidskriften granskad?

I databasen Ulrichsweb får du detaljerad information om tidskrifter. Där kan du bland annat se om en tidskrift är vetenskapligt granskad.

Fysiska böcker

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo. Där kan du se om en specifik bok finns inne och vilken hylla den står på. När du loggar in i Primo kan du låna om och reservera.

Böcker inköpta från och med 2011 ställs upp enligt ett siffersystem (Dewey). 

Aktuella avdelningar - ett urval

 • 796 - Idrott
 • 796.01 - Idrottspsykologi
 • 796.3 - Bollsporter
 • 306.483 - Idrottssociologi
 • 370 - Pedagogik

På avdelning V finns böcker om hälsa och på avdelning Vu och 617.1027 finns idrottsmedicin.

Använd databasen LIBRIS för att söka böcker som finns på andra universitets- och högskolebibliotek.

E-böcker

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

För att enbart söka e-böcker finns möjlighet att söka direkt i bibliotekets e-boksamlingar. Du kan göra anteckningar, understrykningar och skapa virtuella bokhyllor. Fördelen med att söka direkt i e-boksamlingarna är att hela bokens innehåll blir sökbart.

Avhandlingar

Avhandlingar fungerar som en god informationskälla till ett specifikt forskningsområde genom att de ofta ger en aktuell beskrivning av problemområdet och innehåller omfattande referenslistor till tidigare och relaterade arbeten.

Avhandlingar från universitet i Sverige söks enklast i databasen LIBRIS. Skriv in ett sökord och avgränsa till avhandlingar i högerspalten.

Forskningsmetodik

De tryckta uppslagsverken är placerade tillsammans med övrig litteratur inom respektive ämne. Se till exempel hylla 796 med underavdelningar.

E-uppslagsverk och handböcker

Ett urval:

 

Kontrollerade ämnesord

I flera databaser har varje artikel taggats med ämnesord som beskriver innehållet i artikeln. Att söka med kontrollerade ämnesord kan därför ge färre och mer relevanta träffar. Oftast bygger du en sökning både med kontrollerade ämnesord och fritextord för att fånga in det område du är intresserad av. I databasen PubMed kallas ämnesorden för MeSH-termer. På Svensk MeSH hittar du översättning av alla MeSH-termer till svenska.

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för idrott:

Åsa Arvidsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Åsa Arvidsson

E-post: YXNhLmFydmlkc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303235

Rum: U1134

Åsa Arvidsson