Retorik

Foto på en person som håller i en mikrofon framför en publik.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser retorik. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av informationskällor som är relevanta för dig som studerar retorik.

Vetenskapliga artiklar söks lämpligast fram via Örebro universitetsbiblioteks databaser. I Databaslistan hittar du en fullständig lista över alla bibliotekets databaser, där kan du söka efter en specifik databas eller avgränsa till ämnesområde. I listan nedan hittar du lämpliga databaser inom retorik samlat.

Vetenskapliga söktjänster

  • SwePub
    Ger dig möjlighet att söka referenser med vissa fulltextlänkar till artiklar, konferensbidrag, avhandlingar med mera som publicerats vid svenska lärosäten. DiVA är en del av SwePub.
  • Google Scholar
    Begränsar sökningen till mestadels vetenskapliga artiklar och dokument. Avancerad sökning ger bra möjligheter att begränsa sökningen. Ingången via databaslistan ger tillgång till bibliotekets elektroniska tidskrifter i fulltext.

Fysiska böcker

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo.

Där kan du se om en specifik bok finns inne och vilken hylla den står på. När du loggar in i Primo kan du låna om och reservera.

Litteratur inom retorik hittar du på avdelning 808 på plan 2. Böcker inköpta innan 2011 är placerade på avdelning F.063, även de på plan 2 i huvudbiblioteket.

Använd databasen LIBRIS för att söka böcker som finns på andra universitets- och högskolebibliotek.

E-böcker

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

För att enbart söka e-böcker finns möjlighet att söka direkt i bibliotekets e-boksamlingar. Du kan göra anteckningar, understrykningar och skapa virtuella bokhyllor. Fördelen med att söka direkt i e-boksamlingarna är att hela bokens innehåll blir sökbart.

Avhandlingar

Avhandlingar från universitet i Sverige söks enklast i databasen LIBRIS. Skriv in ett sökord och avgränsa till avhandlingar i högerspalten.

Söker du en specifik tidskrift kan du söka efter titeln i sökverktyget Primo. I förteckningen finns information om vilka år som finns tillgängliga.

Databasen UlrichsWeb ger detaljerad information om tidskrifter. Här kan du bl.a. kontrollera om tidskriften är vetenskapligt granskad.

Dagstidningar

Uppslagsverk i ämnet

Talsamlingar

Talsamlingar, det vill säga antologier med tal av till exempel historiska personer finns på avdelningarna 808 och F.063 i huvudbiblioteket. Samlingar med tal av en viss person, till exempel Winston Churchill, söks via bibliotekets sökverktyg Primo.

Exempel på användbara böcker:

Tips! 

Länkar till andra ämnesresurser

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för retorik:

Åsa Arvidsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Åsa Arvidsson

E-post: YXNhLmFydmlkc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303235

Rum: U1134

Åsa Arvidsson