Statistik

Foto på en person som sitter vid en dator som visar olika diagram på skärmen.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser statistik. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av källor som är relevanta för dig som studerar statistik.

Börja gärna med att söka i bibliotekets söktjänst Primo om du inte har så stora förkunskaper. Med Primo söker du böcker, e-böcker, artiklar och andra publikationer som biblioteket ger tillgång till.

Vetenskapliga artiklar söks lämpligast fram via Örebro universitetsbiblioteks databaser. I Databaslistan hittar du en fullständig lista över alla bibliotekets databaser, där kan du söka efter en specifik databas eller avgränsa till ämnesområde. I listan nedan hittar du lämpliga databaser inom statistik samlat.

Databaser med ämnesinriktning

 • MathSciNet
  Matematik och dess tillämpningar; datalogi, statistik, ekonometri.
 • Zentralblatt MATH
  Ren matematik och tillämpad matematik.
 • NBER
  Nationalekonomi och statistik
 • EconLit
  Nationalekonomi och statistik
 • JSTOR
  Välj Browse och Subject Science & Mathematics (Statistics).
 • IBSS - International Bibliography of the Social Sciences
 • IMF eLibrary Data
  Makroekonomi, demografi, globalisering, handel och utveckling.
 • SSRN - Social Science Research Network, Economics Research Centers Papers
 • arXiv.org
  Open-access arkiv för vetenskapliga artiklar inom matematik, statistik, och ekonomi. Materialet på den här sidan har inte peer reviewats av arXiv.

Ibland kan det vara bra att du kompletterar din sökning i tvärvetenskapliga databaser som Web of Science och Scopus. Båda är citeringsdatabaser vilket innebär att du kan se vilka som citerat varje artikel. Web of Science är en bra databas om du vill söka på citeringar men kan också vara bra att söka i om du har en multidisciplinär frågeställning.

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo.

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

 • EBook Central
  Ebook Central är bibliotekets största samling med e-böcker. De flesta av böckerna kan användas av ett obegränsat antal användare samtidigt, men vissa böcker är endast tillgängliga för en användare åt gången.

Forskningsmetodik

 • SAGE Research Methods

  Via SAGE Research Methods finner du böcker och artiklar om forskningsmetodik. Prova gärna Methods Map där du kan söka dig fram till rätt metod med hjälp av ett visuellt sökverktyg.

Sverige

Europa

Världen

 • EconPapers
  Administreras av Sune Karlsson, Handelshögskolan. Uppdateras regelbundet.
 • IDEAS
  Research Papers in Economics. 
 • IMF
  Working papers
 • OECD
  Working Papers Series
 • World Bank
  Documents and Reports

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för statistik:

Gitta Harder

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Gitta Harder

E-post: Z2l0dGEuaGFyZGVyO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303231

Rum: U1140

Gitta Harder