Studera med funktionsnedsättning

12 september 2024 12:15 – 13:00 L103

Om du är student vid Örebro universitet och har någon form av funktionsnedsättning är du välkommen till detta informationspass om vilket stöd du kan få.

Universitetets målsättning är att du som student med funktionsnedsättning ska kunna delta i studier på lika villkor som andra studenter. Funka berättar om möjligheten att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd för dig som har en funktionsnedsättning. Det kommer även att finnas utrymme att ställa frågor under passet.

För att hitta till salen kan du använda dig av Mazemap, en interaktiv kartfunktion, som du hittar på www.oru.se/mazemap