Välkomstdagen

På den här sidan hittar du information hur din välkomstdag som ny student ser ut. Leta reda på din institution och få information kring hur det ser ut för dig på din första dag vid Örebro universitet.

Varje program tillhör en institution. Nedan finner du hur din välkomstdag kommer se ut samt få reda på vilken institution och kårsektion du tillhör. Du får även reda på vilka program och kurser som ingår inom den institutionen och kårsektion.

Välkomstdagens datum ser olika ut beroende på vad du ska studera. Leta reda på den institution du tillhör för att ta reda på vilket datum du börjar.

Välkomstdagen - 2 september 2024
Schema för din kurs eller ditt program hittar du bäst via KronoX.


Du som ska läsa något av följande program eller kurser inom informatik, statistik, företags- eller nationalekonomi tillhör Handelshögskolan. 

 • Civilekonomprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Systemvetenskapliga programmet
 • Statistikerprogrammet

Här hittar du information om din kårsektion Sesam och deras introduktion.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema.

Välkomstdagen - 2 september 2024

Schema för din kurs eller ditt program hittar du bäst via KronoX.


Du som ska läsa något av programmen: 

 • Kandidatprogram i samhällsanalys
 • Personalvetarprogrammet
 • Medier, kommunikation och PR
 • Samhällsplanerarprogrammet
 • Filmprogrammet
 • Offentlig förvaltning och ledning
 • Språk, retorik och kommunikativt ledarskap

Eller Fristående kurser inom:

 • engelska
 • filmvetenskap
 • genusvetenskap
 • historia
 • kulturgeografi
 • litteraturvetenskap
 • medie- och kommunikationsvetenskap
 • pedagogik
 • retorik
 • sociologi
 • statskunskap
 • svenska

tillhör Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS). 


Här hittar du information om din kårsektion Corax och deras introduktion.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema.

Välkomstdagen - 2 september 2024

Schema för din kurs eller ditt program hittar du bäst via KronoX.


Du som läser något av följande program:

 • Förskollärarprogrammet
 • Grundlärarprogrammet
 • Ämneslärarprogrammet*
 • Utländska lärares vidareutbildning
 • Kompletterande pedagogisk utbildning

Mer information för lärarstudenter hittar du via denna länk.


*OBS! Du som läser till musiklärare läser vid Musikhögskolan du hittar information under fliken "musikhögskolan". Du som studerar ämneslärare med inriktning musik tillhör kårsektionen Qultura.

*OBS! Du som studerar ämneslärare med inriktning idrott tillhör kårsektionen GIH.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema.


Här hittar du information om din kårsektion Corax och deras introduktion.

Här hittar du information om din kårsektion GIH och deras introduktion.

Här hittar du information om din kårsektion Qultura och deras introduktion.

Välkomstdagen - 2 september 2024

Schema för din kurs eller ditt program hittar du bäst via KronoX.


Du som ska läsa något av följande program:

 • Psykologprogrammet
 • Socionomprogrammet
 • Juristprogrammet
 • Rättsvetenskapliga programmet med internationell och digital inriktning
 • Kriminologiprogrammet
 • Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, 60hp

eller fristående kurser inom:

 • psykologi
 • socialt arbete
 • kriminologi 
 • rättsvetenskap

tillhör Institutionen för beteende, social och rättsvetenskap (BSR).


Här hittar du mer information om din kårsektion Sobra och deras introduktion.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema.

Välkomstdagen - 2 september 2024

Schema för din kurs eller ditt program hittar du bäst via KronoX.


Du som ska läsa något av följande program: 

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Audionomprogrammet
 • Biomedicinska analytiker-programmet inriktning Fysiologi och
 • Laboratoriemedicin
 • Management in Sport
 • Tränarprogrammet
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet

eller kurser inom:

 • Arbetsterapi
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap 
 • Handikappvetenskap
 • Idrott
 • Medicin
 • Omvårdnadsvetenskap

tillhör Institutionen för hälsovetenskaper.


Ska du studera: Tränarprogrammet eller kurser inom idrott kommer du tillhöra kårsektionen GIH. Här hittar du information om GIHs kårsektion och deras introduktion.

Här hittar du information om din kårsektion Serum och deras introduktion. 

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema. 

Välkomstdagen - 2 september  2024

Schema för din kurs eller ditt program hittar du bäst via KronoX.


Du som ska läsa följande program: 

 • Läkarprogrammet

tillhör Institutionen för medicinska vetenskaper.


Här hittar du information om din kårsektion Serum och deras introduktion.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema. 

Välkomstdag - 26 augusti:
Här kan du läsa och se hur ditt schema som ny student kommer se ut.

Välkomstdag - 2 september:
Här kan du läsa och se hur ditt schema som ny student kommer se ut.

OBS - Det här är endast schemat för välkomstdagen, resterande schema för din kurs eller ditt program hittar du bäst via KronoX.


Du som ska läsa något av följande program:

 • Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik
 • Civilingenjör, Datateknik
 • Civilingenjör, Industriell ekonomi
 • Högskoleingenjör, Byggteknik
 • Högskoleingenjör, Datateknik
 • Högskoleingenjör, Maskinteknik
 • Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling
 • Högskoleingenjör, Industriell ekonomi
 • Matematikerprogrammet
 • Måltidsekologprogrammet
 • Naturvetenskapligt basår
 • Tekniskt basår

eller kurser inom:

 • datateknik
 • kemi
 • matematik
 • miljövetenskap
 • teknik

tillhör Institutionen för naturvetenskap och teknik (NT).


Här hittar du information om din kårsektion TekNat och deras introduktion.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema. 

Välkomstdag - 2 september 2024.
Här kan du läsa och se hur ditt schema som ny student kommer se ut.

OBS - Det här är endast schemat för välkomstdagen, resterande schema för din kurs eller ditt program hittar du bäst via KronoX.


Du som ska läsa något av följande program:

 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning jazz- och pop
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning kammarmusik
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning komposition
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning musikproduktion och songwriting
 • Teaterpedagogprogrammet
 • Musik, kultur och medier
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning musik

eller kurser inom:

 • teater
 • musikalisk gestaltning
 • musikvetenskap

tillhör Musikhögskolan.


Här hittar du mer information om din kårsektion Qultura och deras introduktion.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema. 

Välkomstdagen - 2 september 2024.
Här kan du läsa och se hur ditt schema som ny student kommer se ut.

OBS - Det här är endast schemat för välkomstdagen, resterande schema för din kurs eller ditt program hittar du bäst via KronoX.


Du som ska läsa något av följande program:

 • Kulinarisk kock och måltidskreatör
 • Sommelier och måltidskreatör

eller fristående kurser inom:

 • måltidskunskap
 • värdskap

Här hittar du information om din kårsektion Grythyttan och deras introduktion.

Här hittar du hur du kan söka efter ditt schema.