Utvärdering för generaler VT24

Introduktionen har dragit sig mot sitt slut. Med utvärdering kan Örebro universitet och studentkåren höra era åsikter och tankar som kan leda till en förbättrad planering och genomförande av introduktionen. Svara på samtliga frågor så utförligt ni kan för att kommande introduktioner ska kunna blir så bra som möjligt för engagerande och nystudenter.

Utvärderingen är anonym och för dig som general är det givande att lämna er åsikt kring introduktionen och Qrakegruppen. Innan du avgår eller börjar planera inför introduktionen HT24 vill vi höra din åsikt kring ditt uppdrag och dina tankar om introduktionen. Denna utvärdering kommer användas för att förbättra arbetet inför kommande introduktioner.

Generalsutvärdering VT24

0 10