Utvärdering för faddrar VT24

Utvärderingar är en möjlighet för dig som engagerad att lyfta in åsikter och tankar kring planeringsfasen och genomförandet av introduktionen VT24.

Utvärderingen är anonym, svara på frågorna så utförligt du kan, detta för att förbättra introduktionen till nästkommande engagerade och nystudenter.

Utvärdering faddrar VT24

Vilken kårsektion tillhör du?

Allmänna frågor om introduktionen