Pass 2: Rättigheter och skyldigheter vid tentamen

29 januari 2020 12:15 – 13:00 Hörsal L2, Långhuset

Bild på Sveriges Rikes Lag

Under detta informationspass går vi igenom allt du behöver veta inför dina kommande sals- och hemtentamen.

Vi går igenom  vilka regler du måste förhålla dig till både innan, under och efter en tentamen. Det är okej att äta din lunch under detta informationspass.

 

Passet ges även onsdagen den 22 januari och onsdagen den 5 februari samma tid.

 

För att hitta till rätt sal kan du använda dig av Mazemap, en interaktiv kartfunktion, som du hittar på www.oru.se/mazemap