Välkomstdag

31 augusti 2020 Campus Örebro

Studenter utanför Novahuset

Du som ska börja studera hösten 2020 välkomnas av Örebro universitet och får samtidigt värdefull information om dina kommande studier. Du som pluggar på institutionen Naturvetenskap och teknik börjar den 24 augusti!

Du som är ny student vid Örebro universitet är varmt välkommen att delta på välkomstdagen för hösten 2020. Du kommer att få värdefull information om dina kommande studier. Läs mer om Välkomstdagen och hitta ditt välkomsdagsprogram här.

För att hitta till rätt sal kan du använda dig av Mazemap, en interaktiv kartfunktion, som du hittar på www.oru.se/mazemap