Hitta din kårsektion

Vid Örebro studentkår finns nio kårsektioner där varje kårsektion representerar en av universitetets institutioner. Här hittar du information om vilken kårsektion du tillhör samt länkar till din kårsektions hemsida.

Under introduktionen räknas även ESN (Erasmus student network) som en kårsektion och där deltar utbytesstudenter från alla institutioner.

Studenter vandrar i led nerför en gata i centrum.

Du som ska läsa något av följande program eller kurser tillhör kårsektionen Corax.


Program:

 • Filmprogrammet
 • Kandidatprogram i samhällsanalys
 • Medier, kommunikation och PR
 • Offentlig förvaltning och ledning
 • Personalvetarprogrammet
 • Samhällsplanerarprogrammet
 • Förskolelärarprogrammet
 • Grundskolelärarprogrammet
 • Ämneslärarprogrammet inriktning
  Samhällskunskap/Svenska/Engelska/Historia eller matematik

Kurser inom:

 • engelska
 • filmvetenskap
 • genusvetenskap
 • historia
 • kulturgeografi
 • litteraturvetenskap
 • medie- och kommunikationsvetenskap
 • pedagogik
 • retorik
 • sociologi
 • statskunskap
 • svenska

Kårsektionen corax hemsida

Du som ska läsa något av följande program eller kurser tillhör kårsektionen GIH.


Program:

 • Managment in Sports and recreation
 • Tränarprogrammet
 • Ämneslärare med inriktning Idrott och hälsa

Kurser inom:

 • idrott

Kårsektionen GIHs hemsida

Du som ska läsa något av följande program eller kurser tillhör kårsektionen Grythyttan.


Program:

 • Kulinarisk kock och måltidskreatör
 • Sommelier och måltidskreatör

Kurser:

 • måltidskunskap
 • värdskap

Kårsektionen Grythyttan

Du som ska läsa något av följande program eller kurser tillhör kårsektionen Qultura.


Program:

 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning jazz- och pop
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning kammarmusik
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning komposition
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning musikproduktion och songwriting
 • Teaterpedagogprogrammet
 • Musik, kultur och medier
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning musik

Kurser inom:

 • teater
 • samspel/musicerande
 • musikalisk ledning/ledarskap
 • musikalisk gestaltning
 • musikvetenskap
 • musik teori
 • didaktik

Kårsektionen Qulturas hemsida

Du som ska läsa något av följande program eller kurser tillhör kårsektionen Serum


Program:

 • Läkarprogrammet
 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Audionomprogrammet
 • Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Fysiologi
 • Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Laboratoriemedicin
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet

Kurser inom:

 • arbetsterapi
 • folkhälsovetenskap
 • handikappvetenskap
 • medicin
 • omvårdnadsvetenskap

Kårsektionen Serums hemsida

Du som ska läsa något av följande program eller kurser inom informatik, statistik, företags- eller nationalekonomi tillhör kårsektionen Sesam.


Program:

 • Civilekonomprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Statistikerprogrammet
 • Systemvetenskapliga programmet

Kårsektionen Sesams hemsida

Du som ska läsa något av följande program eller kurser tillhör kårsektionen Sobra.


Program:

 • Juristprogrammet
 • Kriminologiprogrammet
 • Psykologprogrammet
 • Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning
 • Socionomprogrammet

Kurser inom:

 • kriminologi
 • psykologi
 • rättsvetenskap
 • socialt arbete

Kårsektionen Sobras hemsida

Du som ska läsa något av följande program eller kurser tillhör kårsektionen Teknat.


Program:

 • Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik
 • Biologiprogrammet
 • Civilingenjör, Datateknik
 • Civilingenjör, Industriell ekonomi
 • Högskoleingenjör, Byggteknik
 • Högskoleingenjör, Datateknik
 • Högskoleingenjör, Maskinteknik
 • Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling
 • Högskoleingenjör, Industriell ekonomi
 • Matematikerprogrammet
 • Måltidsekologprogrammet
 • Tekniskt basår

Kurser inom:

 • biologi
 • datateknik
 • kemi
 • matematik
 • miljövetenskap
 • teknik

Kårsektionen TekNats hemsida