Hållbart företagande (Nya perspektiv på CSR), 3 hp

Örebro universitet erbjuder en vidareutbildning i Hållbart företagande. Den ges av Center for Sustainable Business – CSB vid Handelshögskolan Örebro universitet och bygger på innehållet i en mycket populär och unik masterutbildning med fokus på kombinationen företagsekonomi och hållbarhet. Efter godkänd examination ger kursen 3 högskolepoäng.

Hållbart företagande

Under två dagar går vi igenom områdena CSR och företagsetik, redovisning, styrning och kommunikation, miljömanagement och hållbara värdekedjor. 

Under två dagar går vi igenom områdena CSR och företagsetik, redovisning, styrning och kommunikation, miljömanagement och hållbara värdekedjor.

Vi växlar mellan föreläsningar och case-övningar med företag. Hållbarhetschefer från kända svenska företag deltar som talare tillsammans med lärarna från masterutbildningen i Örebro.

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som vill förstärka sin kompetens inom hållbarhet för att kunna öka sitt engagemang i hållbarhetsfrågorna.

Var: Grythyttans Gästgivaregård

När: ?

Dag 1

Dagarna inleds med att Frans Prenkert ger en bakgrund till forskningen vid Center for Sustainable Business - CSB vid Handelshögskolan Örebro universitet. Han leder oss sedan in i hållbarhetsområdet med avstamp i den globala uppvärmningen, de planetära gränserna och hur detta sedan utgör grunden för det klimatpolitiska ramverket och den svenska klimatlagen.

Sedan diskuterar vi framväxten av CSR, den svenska modellen och det institutionella trycket på företag och hur man arbetar med ’stakeholder management’. Magnus Frostenson leder denna förmiddag med Erik Feldt från Nordea som gäst.

Efter lunch ägnar vi oss åt hållbarhetsredovisning och styrning av hållbarhet och här får Magnus Frostenson sällskap av Sabina Du Rietz som föreläsare tillsammans med Anna Lidström från Spendrups som gäst.

Vi ger också en övning om CSR-kommunikation med Tommy Borglund, med fokus på konsumenter och film.

Dag 2

Andra dagen inleds med miljöfrågorna och en föreläsning om miljömanagement av Sabina Du Rietz. Här går vi också igenom grunderna i hållbarhetsstrategi och Shared Value-ansatsen.

Under andra dagen diskuterar vi också hållbara värdekedjor och hållbara inköp under ledning av Katarina Arbin och Frans Prenkert med Telenors hållbarhetschef Magdalena Aspengren som gäst.

 

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som vill förstärka sin kompetens inom hållbarhet för att kunna öka sitt engagemang i hållbarhetsfrågorna.

Kurslitteratur är böckerna CSR och Hållbart Företagande samt Interaktion, Relationer och Nätverk kompletterat med ett särskilt urval av akademiska artiklar kopplade till respektive ämne.

Utbildningen ges av CSB vid Örebro universitet och riktar sig till alla i näringsliv och organisationer som vill utveckla sitt arbete med hållbarhetsfrågorna med hjälp av forskningsbaserad kunskap.

Detaljerat program skickas ut till anmälda deltagare några veckor före kursstart.

Lärare och kursansvarig:

På utbildningen deltar lärare som också verkar som forskare vid CSB vid Handelshögskolan Örebro universitet. Kursansvarig är professor Frans Prenkert som också är vetenskaplig ledare och föreståndare för CSB. Tommy Borglund, lektor i företagsekonomi och mångårig konsult och före detta hållbarhetschef är vår ciceron under dagarna och han leder oss med trygg och varsam hand genom hållbarhetsfältet. Han är också examinator. Övriga lärare är:

Sabina Du Rietz, lektor i företagsekonomi med inriktning mot styrning och ledning av hållbarhet och cirkulär ekonomi. Tidigare vid Norges Handelshögskola (NHH) i Bergen, Norge.

Katarina Arbin, lektor i företagsekonomi med inriktning mot hållbara inköp och med lång erfarenhet av rådgivning inom näringslivet inom bland annat inköp. Tidigare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Magnus Frostenson, professor i organisation och ledarskap vid Högskolan i Östfold, Halden, Norge och lektor i företagsekonomi och verksam vid CSB och Örebro universitet, med inriktning mot hållbarhetsredovisning och företagsetik. Tidigare vid Uppsala universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Tommy Borglund, lektor i företagsekonomi med inriktning mot hållbarhetsstrategi och ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. Lång erfarenhet av rådgivning inom näringslivet. Kursledare för flertalet executive educations och tidigare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Frans Prenkert, professor i företagsekonomi vid Örebro universitet med inriktning mot hållbara värdekedjor och cirkulär ekonomi och föreståndare för CSB samt vicedekan vid Örebro universitet. Tidigare vid Uppsala universitet och Handelshögskolan BI i Oslo, Norge.

Externa gästföreläsare:

Erik Feldt, chef för samhällsengagemang, Nordea.

Anna Lidström, Hållbarhetschef, Spendrups.

Magdalena Aspengren, Hållbarhetschef, Telenor Sverige AB.

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som vill förstärka sin kompetens inom hållbarhet för att kunna öka sitt engagemang i hållbarhetsfrågorna.

Utbildningen ges av CSB vid Örebro universitet och riktar sig till alla i näringsliv och organisationer som vill utveckla sitt arbete med hållbarhetsfrågorna med hjälp av forskningsbaserad kunskap.

Mer information om pris kommer snart.

På grund av situationen kring coronviruset kommer utbildningen att flyttas fram, mer information kommer!

Ciceron

Tommy Borglund

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Tommy Borglund

E-post:

Telefon: 019 303760

Rum: N3018

Tommy Borglund

Kursansvarig

Frans Prenkert

Befattning: Professor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Frans Prenkert

E-post:

Telefon: 019 302444

Rum: N3016

Frans Prenkert