Lärarutbildning vid Örebro universitet

Lärarutbildningens kalendarium

Två studenter sitter på kanten av Krakafontänen. I bakgrunden syns kårhuset.