Lärarutbildning vid Örebro universitet

Studievägledning för lärarutbildningen

Till oss är du välkommen med frågor som rör något av våra lärarprogram.

Vi hjälper dig om du vill tala om dina studieplaner, utbytesstudier, ditt yrkesval eller har andra övergripande frågor. Du är också välkommen till oss om du behöver ett studieuppehåll eller vill göra ett studieavbrott.

Du träffar programstudievägledarna för förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammen och ämneslärarprogrammet vid Örebro universitet på Lärarutbildningens kansli i Långhuset på våning 2. 

Kontakt med studievägledarna på Lärarutbildningen

Madeleine Holsmyr
Telefon: 019-30 34 03, Rum: L2102
This is an email address

Susanne Sundquist
Telefon: 019-30 12 17, Rum: L2116
This is an email address

Ämnesspecifika frågor

Har du frågor som rör ett särskilt ämne inom lärarprogrammet, kontakta studievägledningen vid aktuell institution.

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga studievägledare vid Örebro universitet.

Rör dina frågor Speciallärarprogrammet eller Specialpedagogprogrammet är du välkommen att kontakta Malin Öberg, studievägledare vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Här hittar du kontaktuppgifter till studievägledarna på Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.