Lärarutbildning vid Örebro universitet

Studievägledning för lärarutbildningen

Till oss är du välkommen med frågor som rör något av våra lärarprogram.

Vi hjälper dig om du vill tala om dina studieplaner, utbytesstudier, ditt yrkesval eller har andra övergripande frågor. Du är också välkommen till oss om du behöver ett studieuppehåll eller vill göra ett studieavbrott.

Du når programstudievägledarna för förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammet via e-post, telefon eller bokade möten. Vi möts i dagsläget främst digitalt.

Under de första veckorna på höstterminen kommer vi att finnas i Lärarrummet, onsdagar mellan 11.00-13.00. Läs mer om Lärarrummet på hemsidan utbildning/lararutbildning/ny-lararstudent/ 

Lärarutbildningens kansli ligger i Forumhuset, våning 2.  

Kontakt med studievägledarna på Lärarutbildningen

Studievägledare
Katarina Enberg, rum F2270

Lena Forsén, rum F2262

Susanne Sundquist, rum F2268,
Endast frågor om Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Telefon
Telefontid måndagar och torsdagar kl. 10:00-12:00. Telefonnummer: 019-30 30 00

E-post
This is an email address

Ämnesspecifika frågor

Har du frågor som rör ett särskilt ämne inom lärarprogrammet, kontakta studievägledningen vid aktuell institution.

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga studievägledare vid Örebro universitet.

Rör dina frågor Specialpedagogiskt program är du välkommen att kontakta Tina Fält, studievägledare vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Här hittar du kontaktuppgifter till studievägledarna på Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.