Lärarutbildning vid Örebro universitet

Studievägledning för lärarutbildningen

En student i samtal med en studievägledare

Till oss är du välkommen med frågor som rör något av våra lärarprogram.

Vi hjälper dig om du vill tala om dina studieplaner, utbytesstudier, ditt yrkesval eller har andra övergripande frågor. Du är också välkommen till oss om du behöver ett studieuppehåll eller vill göra ett studieavbrott.

Du når programstudievägledarna för förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammet via e-post, telefon, videomöten eller bokade möten. 

Lärarutbildningens kansli ligger i Forumhuset, våning 2. Hitta till lärarutbildningens kansli.

Kontakt med studievägledarna på Lärarutbildningen

Studievägledare
Katarina Enberg, rum F2270
Lena Forsén, rum F2268
Jimmy Lindahl, rum F2262

Telefon
Telefontid måndagar och torsdagar kl. 10:00-12:00. Telefonnummer: 019-30 30 00

E-post
studievagledning.lararprogram@oru.se

En väckarklocka på ett bord med dator och bok

Boka tid

Varmt välkommen att boka tid om du har frågor om något av våra lärarprogram.

Ämnesspecifika frågor

Har du frågor som rör ett särskilt ämne inom lärarprogrammet, kontakta studievägledningen vid aktuell institution.

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga studievägledare vid Örebro universitet.

Rör dina frågor Specialpedagogiskt program är du välkommen att kontakta Sophia Wretman, studievägledare vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Här hittar du kontaktuppgifter till studievägledarna på Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.