Lärarutbildning vid Örebro universitet

Studievägledning för lärarutbildningen

Till oss är du välkommen med frågor som rör något av våra lärarprogram.

Vi hjälper dig om du vill tala om dina studieplaner, utbytesstudier, ditt yrkesval eller har andra övergripande frågor. Du är också välkommen till oss om du behöver ett studieuppehåll eller vill göra ett studieavbrott.

Du träffar programstudievägledarna för förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammet vid Örebro universitet på Lärarutbildningens kansli i Långhuset på våning 2. 

Kontakt med studievägledarna på Lärarutbildningen

Studievägledare
Madeleine Holsmyr (rum L2102) och Susanne Sundquist (rum L2116)

Telefon
Telefontid måndagar och torsdagar kl. 10:00-12:00. Telefonnummer: 019-30 30 00

E-post
This is an email address

Ämnesspecifika frågor

Har du frågor som rör ett särskilt ämne inom lärarprogrammet, kontakta studievägledningen vid aktuell institution.

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga studievägledare vid Örebro universitet.

Rör dina frågor Specialpedagogiskt program är du välkommen att kontakta Tina Fält, studievägledare vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Här hittar du kontaktuppgifter till studievägledarna på Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.