Lärarutbildning vid Örebro universitet

Lärarstudent

Här finner du information för dig som är lärarstudent vid Örebro universitet.

Just nu!

Grundlärarstudenter!

Vill du utveckla dina kunskaper om dokumentation i lärares vardag?

Välkommen till en workshop med verksamma lärare den 27 maj 2024 kl. 13:15 – 15:00  på Örebro universitet!

Läs mer och anmäl dig här.


Läs om lärarstudenten Carolina som gjort VFU i Spanien!

tre studenter som går uppför trappan vid Prismahuset

Välkommen ny lärarstudent!

För att du ska få en lyckad start hos oss informerar vi här om sådant som är viktigt att ta del av inför studietiden, speciellt för nya lärarstudenter.

Elever i grundskola i ett klassrum

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

Här finns information du behöver inför den verksamhetsförlagda utbildningen.

En student i samtal med en studievägledare

Studievägledning

Välkommen med frågor som rör något av våra lärarprogram, t ex studieplaner, utbytesstudier, ditt yrkesval eller andra övergripande frågor.

Studenter som pluggar vid ett bord

Student vid Örebro universitet

Här hittar du allmän information till studenter, t ex studenttjänster och viktiga tips och råd till nya studenter.

Student sträcker sig efter en bok i ett ljust bibliotek med många bokhyllor.

Forskningsbaserat lärande

Här hittar du bakgrund till det vetenskapliga förhållningsätt som genomsyrar lärarutbildningen – Forskningsbaserat lärande.

Student med dator och många böcker

Knäck den akademiska pluggkoden

Läs, skriv och resonera på en helt ny nivå!

Olika flaggor på vimpel

Internationella möjligheter

För dig som studerar på något av våra lärarprogram kan det finnas olika möjligheter till internationellt utbyte under din studietid.

en utsträckt hand

Hjälp när livet händer

När du behöver någon att prata med så finns det hjälp att få

Bild på en pusselbitar

Få ihop livspusslet som student

Studentlivet består av mer än tentor, CSN och en hög med böcker som ska läsas.

Student i universitetsmiljö

Dags för examen

Här hittar du information om avslutningsceremonier samt hur du ansöker om examen och lärarlegitimation.