Lärarutbildning vid Örebro universitet

Forskning inom lärarutbildningen

Bord med böcker, pennor, bokstavskuber och ett äpple som symboliserar kunskap i skolan

Här hittar du aktuell information om pågående forskningsprojekt inom lärarutbildningen. Forskningen genomförs i olika forskningsmiljöer och forskargrupper. Dessutom arbetar vi med praktiknära forskning i många samverkansprojekt.

Glada forskare som vunnit forskningstävling

Ny doktorandutbildning i forskningskommunikation

I höst startar Örebro universitet en utbildning i forskningskommunikation för doktorander.

Josefine Karlsson till vänster och skolbarn med lärare till höger på bilden

Digital läskompis förbättrar elevers läsförståelse

Forskaren Josefine Karlsson har utvecklat ett digitalt läromedel för att hjälpa lärare att öka elevers läsförståelse.

Marie Öhman

Månadens forskare: Marie Öhman

Månadens forskare i maj är Marie Öhman, professor i idrottsvetenskap. Läs mer på Pedagog Örebros forskarsida.

Foto på Ásgeir Tryggvason

Månadens forskare: Ásgeir Tryggvason

Varje månad presenteras en av våra forskare av Pedagog Örebro. Först ut är Ásgeir Tryggvason, lektor i pedagogik.

Ungdomar i demonstation för miljön

Didaktisk modell för hållbart engagemang

Ny artikel om undervisning i miljö och hållbarhet av Johan Öhman och Louise Sund i forskargruppen ESERGO.

Lärare i klassrum med lågstadieelever

Praktiknära forskning

Nu pågår 21 olika projekt inom ramen för regeringens satsning på praktiknära forskning som benämns ULF-avtal (Utveckling, Lärande, Forskning).