Lärarutbildning vid Örebro universitet

Forskning inom lärarutbildningen

Bord med böcker, pennor, bokstavskuber och ett äpple som symboliserar kunskap i skolan

Här hittar du aktuell information om pågående forskningsprojekt inom lärarutbildningen. Forskningen genomförs i olika forskningsmiljöer och forskargrupper. Dessutom arbetar vi med praktiknära forskning i många samverkansprojekt.

Ungdomar i demonstation för miljön

Didaktisk modell för hållbart engagemang

Ny artikel om undervisning i miljö och hållbarhet av Johan Öhman och Louise Sund i forskargruppen ESERGO.

Olika färgpennor i cirkel

Forskningsbaserad samverkan

Universitetet samverkar just nu med Region Örebro län och regionens kommuner kring forskningsbaserad skolutveckling.

Blackboardtavla med matematiktal

Didaktiska forskningsprofiler

Vår skolrelevanta forskning är samlad i tre profilområden: Bedömning och utvärdering, Hållbar samhällsutveckling samt Kommunikation och lärande.

Lärare och två elever i klassrum

Praktiknära forskning

Nu pågår 21 olika projekt inom ramen för regeringens satsning på praktiknära forskning som benämns ULF-avtal (Utveckling, Lärande, Forskning).

Dator, anteckningsbok, penna och glasögon

Forskarskola

Funderar du på att doktorera? Då har du möjlighet att gå forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik (UVD).