Lärarutbildning vid Örebro universitet

Forskning inom lärarutbildningen

Bord med böcker, pennor, bokstavskuber och ett äpple som symboliserar kunskap i skolan

Här hittar du aktuell information om pågående forskningsprojekt inom lärarutbildningen. Forskningen genomförs i olika forskningsmiljöer och forskargrupper. Dessutom arbetar vi med praktiknära forskning i många samverkansprojekt.

Louise Sund

Nya forskningsmedel för global rättvisa

Louise Sund, forskare i pedagogik, har fått 6 miljoner kronor för ett projekt om undervisning i globala rättvisefrågor.

Bild på Sara Frödén och Örebro universitet

Hållbarhetspris till förskola genom praktiknära forskning

En förskola i Laxå har tilldelats priset Årets hållbara förskola. Sara Frödén berättar mer om forskningsprojektet här.

Karin Alnervik

Månadens forskare: Karin Alnervik

Månadens forskare i oktober är Karin Alnervik, lektor i pedagogik. Läs mer på Pedagog Örebros forskarsida.

Logotyp för förskoleforum.se med tre glada barn i bakgrunden

Intervju med Anne Lillvist

Anne Lillvist, universitetslektor och docent i pedagogik, intervjuas av Förskoleforum. Läs mer om hennes specialpedagogiska forskning här.

Josefine Karlsson till vänster och skolbarn med lärare till höger på bilden

Digital läskompis förbättrar elevers läsförståelse

Forskaren Josefine Karlsson har utvecklat ett digitalt läromedel för att hjälpa lärare att öka elevers läsförståelse.

Ungdomar i demonstation för miljön

Didaktisk modell för hållbart engagemang

Ny artikel om undervisning i miljö och hållbarhet av Johan Öhman och Louise Sund i forskargruppen ESERGO.