Lärarutbildning vid Örebro universitet

Våra utbildningar

Vid Örebro universitet kan du utbilda dig till förskollärare, grundskollärare eller ämneslärare. Vi erbjuder också kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för dig som redan har akademiska ämnesstudier. För dig som redan är lärare erbjuder vi utbildning till specialpedagog och kurser inom Lärarlyftet och för dig som har en utländsk lärarexamen och vill arbeta som förskollärare eller lärare i Sverige erbjuder vi Snabbspåret och Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Lärarprogram

Örebro universitet är mitt inne i en stor satsning att ytterligare förbättra lärarutbildningen genom projektet Framtidens lärarutbildning. Syftet är att ge dig som student en utbildning med riktigt hög kvalitet som svarar mot både dagens och framtidens behov.

Funderar du på hur det är att plugga på Örebro universitet? Många av våra studenter flyttar hit från andra orter och vi får ofta höra att det de gillar mest är vårt stadsnära campus, att det finns ett överraskande stort studentliv, att Örebro är en mysig stad och att det är relativt lätt att hitta bostad.

Övriga utbildningar och kurser