Lärarutbildning vid Örebro universitet

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU utomlands

Två barn siter med huvudena ihop och skriver och läser i en bok.

Vill du följa en lärare i den dagliga praktiken i ett annat land, kan det finnas vissa möjligheter att göra din VFU utomlands.

I dag har inte lärarutbildningen vid Örebro universitet några avtal om VFU-platser i något annat land än Sverige. Men, om du som student på egen hand hittar en VFU-plats i ett annat land kan det ändå finnas en möjlighet att göra VFU där om det passar in i din utbildning.

Det är delkursansvarig för den delkurs där du gör din VFU som avgör om det går att genomföra den aktuella VFU-perioden i ett annat land. De flesta studenter som hittills gjort VFU i ett annat land har gjort det i Svenska skolan. På så sätt har man fortfarande svensk läroplan att förhålla sig till.

Kort beskrivet så fungerar det så att du som student först tar kontakt med berörd delkursansvarig för att se om det är möjligt att göra VFU utomlands under den VFU-period du har i åtanke. Om det är genomförbart och du hittar en förskola eller skola som har möjlighet att ta emot dig så tar du sedan återigen kontakt med delkursansvarig och ber hen att kontakta din VFU-handledare så att specifik kursinformation och andra praktiska frågor kan diskuteras.

Du som student gör sedan en planering för VFU-perioden tillsammans med VFU-handledaren med utgångspunkt i kursmål, uppgifter och examination för aktuell kurs.

För vidare information se följande rutin "VFU utomlands".