Lärarutbildning vid Örebro universitet

Organisation och kontakt

 

Lärarutbildningen organisationsskiss

Lärarutbildning

Örebro universitets rektor, Johan Schnürer, har beslutat att HS-fakulteten har huvudansvar för lärarutbildningen som helhet; utveckling, genomförande och uppföljning. 

Lärarutbildningens kansli

Lärarutbildningens kansli är en centralt placerad enhet med fokus på samverkan, kommunikation och administrativa funktioner inom lärarutbildningen: verksamhetsutvecklare VFU, VFU-koordinatorer, studievägledare och utredare.

De programansvariga inom lärarutbildning finns på kansliet en del av sin tid och här finns också RUC - Regionalt utvecklingscentrum, samordningen av ULV - Utländska lärares vidareutbildning, Lärarlyftet samt Snabbspår för lärare.

Lärarutbildningens kansli finns på våning 2 i Forumhuset, Fakultetsgatan 1, Örebro.

E-post: This is an email address

tf Enhetschef

Johanna Berg

E-post: This is an email address

Verksamhetsutvecklare VFU

Johanna Berg, Anders Hallman och Anneli Jöesaar

E-post: This is an email address

VFU-koordinatorer

Marie Modin och Monica Skagerstrand

E-post: This is an email address

Studievägledare

Katarina Enberg och Lena Forsén

E-post: This is an email address

Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Susanne Sundquist, samordnare 

Lena Forsén, studievägledare

Erika Qvist, administratör

E-post: This is an email address

Programansvariga

Förskollärarprogrammet Martina Norling

E-post: This is an email address

Grundlärarprogrammet Malin Hagström och Karin Rudsberg

E-post: This is an email address   This is an email address 

Ämneslärarprogrammet Tomas Svensson

E-post: This is an email address

Specialpedagogiskt program Charlotta Pettersson

E-post: This is an email address

Utredare för programmen inom lärarutbildning

Jörgen Lennqvist 

E-post: This is an email address

Verksamhetsutvecklare RUC - Regionalt utvecklingscentrum

Urban Haglind och Anneli Jöesaar

E-post: This is an email address 

Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare

Marie Holm, samordnare

Malin Kronqvist-Hård, kursansvarig

Anders Nordquist, kursansvarig

Tafida Kayaci, kurslärare

Layla Abou Tacca, kurslärare

Erika Qvist, administratör

E-post: This is an email address

Administration

Jenny Rosén

E-post: This is an email address,  This is an email address och This is an email address

Vicedekan med ansvar för lärarutbildning 

Ulrika Göransson 

E-post: This is an email address 


Viceprefekt för lärarutbildningen

Eva Hagström

E-post: This is an email address


Didaktiska forskningsprofiler

Bedömning och utvärdering

Hållbar samhällsutveckling

Kommunikation och lärande