Lärarutbildning vid Örebro universitet

Organisation och kontakt

Lärarutbildningsnämnden (LUN)

Lärarutbildningen vid Örebro universitet styrs av Lärarutbildningsnämnden (LUN), som består av ledamöter från universitetets olika institutioner, studentkår samt externa representanter för skola och utbildningsvetenskaplig forskning. Till LUN finns ett arbetsutskott knutet.

Kontaktperson LUN: Krister Persson, tel. 019-30 10 32, E-post: This is an email address

Didaktiska forskningsprofiler

Bedömning och utvärdering

Hållbar samhällsutveckling

Kommunikation och lärande

Lärarutbildningens kansli

På lärarutbildningens kansli kan du nå flera administrativa funktioner inom lärarutbildningen som till exempel verksamhetsutvecklare inom RUC - Regionalt utvecklingscentrum, studievägledare, utredare, VFU-samordnare och handläggare. De programansvariga inom lärarutbildningen finns på kansliet en del av sin tid, och här finns också samordningen av Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och Lärarlyftet.

Besöksadress: Långhuset, våning 2, Fakultetsgatan 1, Örebro

E-post: This is an email address

Programansvariga

Förskollärarprogrammet
Marianne Skoog: This is an email address

Grundlärarprogrammet
Karin Rudsberg: This is an email address

Ämneslärarprogrammet
Tomas Svensson: This is an email address

Specialpedagogiskt program
Charlotta Pettersson: This is an email address

Samverkan och VFU

Verksamhetsutvecklare - RUC
Urban Haglind: This is an email address

Projektledare försöksverksamhet övningsskola och övningsförskola
Johanna Berg: This is an email address

VFU-samordnare
Anna-Eva Olsson och Anders Hallman: This is an email address

VFU-handläggare
Marie Modin och Monica Skagerstrand: This is an email address

Studievägledning

Madeleine Holsmyr och Susanne Sundquist:  This is an email address

Administration

Jenny Pettersson: This is an email address och This is an email address