Lärarutbildning vid Örebro universitet

Organisation och kontakt

Lärarutbildning

Örebro universitets rektor, Johan Schnürer, har beslutat att HS-fakulteten har huvudansvar för lärarutbildningen som helhet; utveckling, genomförande och uppföljning. 

Lärarutbildningens kansli

Lärarutbildningens kansli är en centralt placerad enhet med fokus på samverkan, kommunikation och administrativa funktioner inom lärarutbildningen: verksamhetsutvecklare VFU, VFU-handläggare, studievägledare och utredare.

De programansvariga inom lärarutbildning finns på kansliet en del av sin tid och här finns också RUC-Regionalt utvecklingscentrum, samordningen av ULV-Utländska lärares vidareutbildning och lärarlyftet samt Snabbspår för lärare.

Lärarutbildningens kansli finns på våning 2 i Långhuset, Fakultetsgatan 1, Örebro.

Hitta till Lärarutbildningens kansli med hjälp av denna länk (MazeMap).

E-post: This is an email address

tf Enhetschef

Johanna Berg

E-post: This is an email address

Verksamhetsutvecklare VFU

Johanna Berg och Anders Hallman

E-post: This is an email address

VFU-handläggare

Marie Modin och Monica Skagerstrand

E-post: This is an email address

Studievägledare

Madeleine Holsmyr och Susanne Sundquist

E-post: This is an email address

Utländska lärares vidareutbildning, ULV

Susanne Sundquist, samordnare 

Jenny Pettersson, administratör

E-post: This is an email address

Programansvariga

Förskollärarprogrammet Marianne Skoog

E-post: This is an email address

Grundlärarprogrammet Karin Rudsberg

E-post: This is an email address

Ämneslärarprogrammet Tomas Svensson

E-post: This is an email address

Specialpedagogiskt program Charlotta Pettersson

E-post: This is an email address

Utredare för programmen inom lärarutbildning

Jörgen Lennqvist 

E-post: This is an email address

RUC - Regionalt utvecklingscentrum

Urban Haglind

E-post: This is an email address 

Administration

Jenny Pettersson

E-post: This is an email address och This is an email address

Vicedekan med ansvar för lärarutbildning 

Ulrika Göransson 

E-post: This is an email address 


Viceprefekt för lärarutbildningen

Tjänsten som viceprefekt för lärarutbildningen är i dagsläget vakant. Frågor kan ställas till Greger Andersson, prefekt på HumUS. 

E-post: This is an email address 


Utredare 

Camilla Hansén 

E-post: This is an email address 


Didaktiska forskningsprofiler

Bedömning och utvärdering

Hållbar samhällsutveckling

Kommunikation och lärande