Lärarutbildning vid Örebro universitet

Organisation och kontakt

Lärarutbildning

Örebro universitets rektor, Johan Schnürer, har beslutat att HS-fakulteten har huvudansvar för lärarutbildningen som helhet; utveckling, genomförande och uppföljning. 

Lärarutbildningens kansli

Lärarutbildningens kansli är en centralt placerad enhet med fokus på samverkan, kommunikation och administrativa funktioner inom lärarutbildningen: verksamhetsutvecklare VFU, VFU-koordinatorer, studievägledare och utredare.

De programansvariga inom lärarutbildning finns på kansliet en del av sin tid och här finns också RUC - Regionalt utvecklingscentrum, samordningen av ULV - Utländska lärares vidareutbildning, Lärarlyftet samt Snabbspår för lärare.

Lärarutbildningens kansli finns på våning 2 i Forumhuset, Fakultetsgatan 1, Örebro.

E-post: This is an email address

Johanna Berg

E-post: This is an email address

Jenny Rosén

E-post: This is an email address,  This is an email address och This is an email address

Johanna Berg, Anders Hallman och Anneli Jöesaar

E-post: This is an email address

Marie Modin och Monica Skagerstrand

E-post: This is an email address

Katarina Enberg, Lena Forsén och Susanne Sundquist.

E-post: This is an email address

Susanne Sundquist, samordnare 

Lena Forsén, studievägledare

E-post: This is an email address

Jörgen Lennqvist 

E-post:This is an email address

Urban Haglind och Anneli Jöesaar

E-post: This is an email address 

Marie Holm, samordnare

Malin Kronqvist-Hård, kursansvarig

Tafida Malek Hassan, kurslärare

Layla Abou Tacca, kurslärare

Anna Johnsson, administratör

E-post: This is an email address

Förskollärarprogrammet Martina Norling

E-post: This is an email address

Grundlärarprogrammet Malin Hagström och Karin Rudsberg

E-post: This is an email address   This is an email address 

Ämneslärarprogrammet Tomas Svensson

E-post: This is an email address

Specialpedagogiskt program Charlotta Pettersson

E-post: This is an email address

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU Steffen Keiter

E-post: This is an email address

Ulrika Göransson 

E-post: This is an email address 

Vakant