Lärarutbildning vid Örebro universitet

Almedalen 2023: ”Därför behövs ’digilogt’ – en blandning av digitala och analoga läromedel”

Josefine Karlsson.

Hallå där, Josefine Karlsson, lektor i pedagogik vid Örebro universitet och innovatör till tjänsten Läskompisen som utvecklas av företaget Talkamatics.

Vad har varit höjdpunkten för dig i Almedalen?

– Jag har pratat med många inom läromedelsbranschen, både förlag och olika typer av företag. De är bra på att nyansera debatten kring digitala eller analoga läromedel. Blandningen – ”digilogt” – tycker jag är bra, eftersom båda behövs. Många pratar om lärarnas möjlighet att välja utifrån situation, men då krävs tid till vidareutbildning också.

Varför är den frågan viktig att lyfta?

– Som forskare inom specialpedagogik ligger fokus på elevernas behov, och där ser vi sedan länge att olika verktyg behövs för elevers olika behov. Jag har även besökt Läromedelsförfattarnas seminarium. De bjöd bland annat in en elevrepresentant, som vittnade om undermåliga läromedel och att elevernas tankar måste tas med för att kunna skapa läromedel som engagerar och då faktiskt blir lärorika.

Vad tar du med dig från besöket i Almedalen?

– Kort sagt, att Almedalsveckan är en mötesplats för alla. Och i skolans värld måste verkligen alla aktörer kroka arm, stötta och stöttas av varandra för bra undervisning.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Marie Brodin