Lärarutbildning vid Örebro universitet

Ny grupp med forskare från olika i ämnen samlas kring multimodalitet

Anders Björkvall, John Bateman och Gustav Westberg i foajén till Forumhuset

Gästprofessor John Bateman flankerad av Anders Björkvall och Gustav Westberg, alla engagerade i den nya gruppen för forskning i multimodalitet.

Kläder, bilderböcker, film och byggnader - allt kan kopplas till multimodalitet. På Örebro universitet finns nu ett nytt samarbete mellan forskare från olika ämnen.
– Multimodal forskning är bland annat mycket avgörande för hur elever och lärare ska kunna använda datorer i skolan, säger Anders Björkvall, professor i svenska.

Multimodalitet är ett teoretiskt synsätt på kommunikation, interaktion och representation som inte endast tar hänsyn till språk som tal och text, det vill säga i dess traditionella innebörd (Källa: Wikipedia)

Svenska är ett i en rad ämnen som samlas i forskargruppen Multimodal kommunikation. De övriga är datavetenskap, engelska, historia, medie- och kommunikationsvetenskap, musikvetenskap och retorik.

Forskargruppen lanserades nyligen och leds av Gustav Westberg, forskare i svenska språket. Gästprofessor Johan Bateman från universitetet i Bremen, har under sitt knappa år i Örebro spelat en viktig roll som inspiratör till samarbetet.

– John Bateman är världsledande i ämnet och han knuffar forskningsmetoderna så långt att de inte går att knuffa framåt längre. Och vi behöver nya metoder för multimodal forskning, säger Anders Björkvall

Så mycket mer än språk

John Bateman har också varit med och lagt grunden till att forskargruppen vid Örebro universitet baserar sig på tvärvetenskap.

– Vi måste samarbeta och använda olika perspektiv från till exempel psykologi och AI för att komma vidare, säger Anders Björkvall.

Multimodalitet är nödvändigt för att kunna analysera kommunikation enligt John Bateman och tar avstamp i exemplet med ett team som ska genomföra en operation. I operationssalen är det gester, blickar, tystnad och yrkeskunskap som dominerar. Språk och ord är en mycket liten del.

– Vi kan göra så att mer av hela kommunikationen blir synlig eftersom det finns risk att man inte vad det berodde på om något gått fel. Och det kan vara farligt, säger John Bateman.

Direkt användbar i undervisning

Kunskaper om hur denna form av medicinsk kommunikation fungerar kan vara direkt användbar för läkarutbildningen vid Örebro universitet. Samma gäller för forskning om hur datorer i undervisningen enligt Anders Björkvall.

Johan Batemans tid som gästprofessor vid Örebro universitet är avslutad. Men samarbetet fortsätter.

– På så sätt blir forskarna vid Örebro universitet mer etablerade internationellt. Vi har också en ansökan inne hos Vetenskapsrådet om en utbildning för nio doktorander i samarbete med Linnéuniversitet, säger Anders Björkvall.

Text och foto: Maria Elisson