Lärarutbildning vid Örebro universitet

Så får du aktiva studenter i klassrummet

 Nikolai Scherbak och Brian White

Nikolai Scherbak och Brian White möttes när Nikolai var gästlärare i Boston. Nyligen besökte Brian White Örebro universitet för att hålla seminarier om aktivt lärande.

Att låta studenter eller elever ta del av material inför en föreläsning eller lektion ökar chansen till ett mer aktivt lärande – och att tiden i klassrummet används bättre. Här bjuder Brian White, docent vid University of Massachusetts, på sina bästa tips.

Brian White är docent i biologi med bakgrund från MIT och Stanford University. Han jobbar idag vid University of Massachusetts, Boston. Brian White håller kurser om hur till exempel ”omvänt klassrum” och datorsimuleringar kan användas för att engagera studenter i ett aktivt lärande i undervisningen.

Brian White gästade Örebro på inbjudan av Nikolai Scherbak, universitetslektor och forskare i biologi vid Örebro universitet. De möttes när Nikolai var gästlärare vid University of Massachusetts i Boston, USA, häromåret. Här kan du läsa mer om det.

Vad är fördelarna med ”omvänt klassrum”– eller ”flipped classroom” som det heter på engelska?

–  Att som lärare erbjuda en föreläsning eller presentation online och låta dina studenter bekanta sig med materialet i förväg skapar mer tid för utforskande, tillämpning och frågor när ni sedan möts i klassrummet. Onlinevideor eller läroboksläsning innebär dessutom att varje student kan studera i egen takt. Snabb feedback online gör att missuppfattningar och missförstånd kan rätas ut och bidrar till att studenterna kan komma mer förberedda till träffarna i klassrummet.

– Aktivt lärande stöds av en stor och växande mängd forskning. Det finns ett brett utbud av aktiva lärandetekniker som kan användas i undervisningen. Att implementera aktiva lärandetekniker kan vara en gradvis process som börjar med enkla insatser.

Tre idéer från Brian White om hur du kan börja med aktivt lärande/flipped classroom:

1. Det enklaste sättet att börja introducera aktivt lärande i din klass är med metoden "think-pair-share":

  1. Presentera lite material
  2. Ställ en fråga till eleverna som kräver att de tillämpar det du just sa
  3. Säg åt dem att prata med sin granne
  4. Ge dem ungefär tre minuter
  5. Be eleverna räcka upp handen och presentera sina svar
  6. Diskutera vad som är rätt och fel och förklara vid behov

2. När du ser hur det fungerar kan du utforska andra metoder, som Classroom Response Systems (aka "clickers"), Classroom Response Systems (carleton.edu).

3. Det enklaste sättet att börja vända en klass – och du behöver inte vända den helt och hållet från början – är att lägga ut en video eller läsning på webben med några flervalsfrågor som bedöms automatiskt av ditt kurs­hanteringssystem (till exempel Blackboard). Det kan förbereda studenterna inför den kommande lektionen. En video på 5–10 minuter som studenterna kan se i förväg kan ersätta en introducerande del av föreläsningen. Då får man mer tid att ägna åt tillämpning av kunskap, aktivt lärande eller lösning av problem­baserade frågor.

Varför tycker du att unga ska välja att studera biologi idag?

– Förutom att det är fascinerande är biologi också relevant för ett brett spektrum av samhällsutmaningar från klimatförändringar till sjukdomar, näring och rymdresor. Det finns så många spännande karriärer för biologer. Fältet är stort och växer ständigt i takt med att våra kunskaper och förmågor ökar, säger Brian White.

Foto: Andi Alijagic