Lärarutbildning vid Örebro universitet

ÖLS - Örebro lärarstudenter

Loggan för Örebro lärarstudenter - ser ut som en blomma

Ordförande Thyra Kylesten informerar om arbetet inom ÖLS under ett utmanande läsår. Dessutom berättar hon vem som tar över ordförandeskapet i höst.

Anpassningar under ett utmanande läsår

Ännu ett läsår har gått och min tid som ordförande för Örebro lärarstudenter (ÖLS) börjar komma till sitt slut. Det gångna året med en rådande pandemi har varit tufft och utmanande, men det har också varit spännande, nytänkande och givande. Det som genomsyrat hela året är den anpassningsbarhet som synts på universitetet, på er studenter och självklart även på ÖLS. 

Vi i ÖLS har anpassat vår verksamhet och våra evenemang till distansarbete på ett sätt som är beundransvärt. Eftersom endast få evenemang har kunnat genomföras under året, har vi i stället fokuserat på att förbättra det organisatoriska inom lärarutbildningen och då främst för programråden.

Efter detta tuffa och utmanande år vill jag som ordförande skänka ett extra tack till alla i ÖLS utskottsstyrelse. Alla ni i styrelsen har alltid gjort ert bästa, trots att engagemanget och motivationen ibland varit låg. Så tack till er alla för att ni har gjort mitt ordförandeskap enkelt, roligt och intressant under året!

Ny ordförande i höst – Emma Hofström

Framtiden för ÖLS ser ljus ut och arbetet inom utskottet fortsätter även till hösten. Jag kommer då att lämna över ordförandeskapet till härliga och kompetenta Emma Hofström som blir ny ordförande under nästa läsår. Det är med ett leende på läpparna som jag kommer att titta på vad nya styrelsen ska fortsätta arbeta med. 

Och med dessa avslutande ord önskar jag er alla en glad sommar!

/Thyra Kylesten, ordförande Örebro lärarstudenter