Lärarutbildning vid Örebro universitet

ÖLS - Örebro lärarstudenter

Loggan för Örebro lärarstudenter - ser ut som en blomma

Ordförande Thyra Kylesten berättar om hur Örebro lärarstudenter arbetar med studentdemokrati och med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under pandemin.

Studentdemokrati och studentrepresentation

Arbetet med studentdemokrati och studentrepresentation på lärarutbildningen fortsätter under vårterminen. Detta sker bland annat genom den struktur vi arbetar för att verkställa inom lärarprogrammets tre programråd. Svårigheten med arbetet är att hitta engagerade studenter som vill vara med och påverka sin och andra lärarstudenters utbildning. Du som vill vara med och påverka får gärna höra av dig till oss!

Kontakta Örebro lärarstudenter på Facebook

VFU under pandemin

För att förbättra den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) under covid-19-pandemin har jag och vice ordförande Lisa Alm i samråd med resterande styrelse deltagit på ett möte med Johanna Berg, enhetschef på Lärarutbildningens kansli vid Örebro universitet. På mötet lyfte vi sådant som har varit bra under VFU, men också sådant som kan förbättras. Därefter skickade vi en tydlig lista med förbättringsförslag till Lärarutbildningens kansli. Vi hoppas att vårt arbete och våra synpunkter har medfört att ni som har gått ut på VFU under våren fått en säkrare tid i skolorna. 

Vi i ÖLS gör fortsatt vårt yttersta för att säkerställa att lärarutbildningen blir den bästa vi kan åstadkomma under vår styrelsetid. Det gör vi exempelvis genom att utöka studentdemokratin, att ordna givande evenemang och att bidra med pepp till alla lärarstudenter i en tid då allt känns omöjligt.

Vill du veta mer?

Läs mer om Örebro lärarstudenter på Facebook

/Thyra Kylesten, ordförande Örebro lärarstudenter