This page in English

Projektet framtidens lärarutbildning

Samverkan för att främja skolnärvaro

Bilden visar åtta områden som främjar ökad skolnärvaro

Syftet med delprojektet var att utveckla ett nytt valbart disciplinöverskridande kurspaket om samverkan för att främja skolnärvaro och måluppfyllelse. Arbetet har skett med utgångspunkt i aktuell forskning och i nära samarbete med yrkesverksamma inom olika professioner med skolan som arbetsfält.

Nytt kurspaket för att främja skolnärvaro och psykosocial hälsa

Delprojektets arbete har resultaterat i att Örebro universitet lanserar ett nytt kurspaket för skolpersonal, socionomer och andra som kommer i kontakt med barn och unga som inte går till skolan. Syftet är att minska skolfrånvaro och motverka hemmasittande.

Kurspaketet riktar sig till dels studenter inom lärarutbildningarna, socionomprogrammet och andra (professions)utbildningar, dels yrkesverksamma med skolan som arbetsfält. Det innehåller kurser på såväl grundnivå som avancerad nivå. Delprojektet drivs inom kontexten av Framtidens lärarutbildning och sker i nära samarbete mellan företrädare för socionomprogrammet, lärar- och specialpedagogprogrammen vid Örebro universitet samt Region Örebro län.

Läs mer om kursen Samverkan för att främja skolnärvaro och psykosocial hälsa

Kontaktperson var Björn Johansson.