Lärarutbildning vid Örebro universitet

Återuppta studier

Har du varit borta från dina programstudier utan ett beviljat studieuppehåll kan du anmäla önskemål om att få återuppta studierna.

Detta formulär kan du använda för att anmäla ditt önskemål om att återuppta studierna på något av följande program: Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet eller Ämneslärarprogrammet.

Din anmälan bör vara studievägledningen tillhanda senast: 

  • Den 1 april om du avser att återuppta dina studier en hösttermin
  • Den 1 oktober om du avser att återuppta dina studier en vårtermin. 

Efter att du lämnat in din anmälan kommer du få ett besked så snart som möjligt via e-post. 

Anmälan om önskemål om att få återuppta studier

Behandling av personuppgifter
När din anmälan är inskickad kommer Örebro universitet att behandla dina personuppgifter med syftet att administrera din anmälan. Uppgifterna kommer att behandlas fram tills dess att administrationen av din anmälan om att återuppta studierna är avslutad. 

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.