Civilekonomprogrammet, 240 hp

Som civilekonom har du möjlighet till en karriär inom många branscher. Huvudämnena är företagsekonomi och nationalekonomi och många kurser inom detta yrkesinriktade program sker i kontakt med företag och organisationer i regionen.

Två studenter vid ett bord. Andra studenter syns i bakgrunden.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A

- God arbetsmarknad

- Civilekonomexamen

- Stark sammanhållning i studentgrupper

Under första året läser du både företagsekonomi och nationalekonomi och väljer sedan inför år två vilket som skall bli ditt huvudämne. Parallellt läser du också statistik och juridik. Företagsekonomi handlar om företagande och företagsledning och du studerar affärsutveckling, marknadsföring, personal- och ledningsfrågor, finansiering, ekonomistyrning och redovisning. Nationalekonomi handlar om samhällsekonomi, alltifrån frågor om prisbildning och konkurrens på olika marknader till analyser av vad som påverkar växelkurser, arbetslöshet och inflation.

Programmet har också en valfri termin där du kan läsa kurser i andra ämnen, välja utlandsstudier eller göra praktik. Du fördjupar dig i ditt huvudämne under år tre och fyra. I företagsekonomi kan du välja mellan redovisning, organisation/ledarskap, marknadsföring, ekonomistyrning och finansiering. I nationalekonomi läser du mikroekonomi, makroekonomi, hälsoekonomi, miljöekonomi och finansiell ekonomi.

Utbildningsplan Civilekonomprogrammet, 240 hp

Företagsekonomi och nationalekonomi utgör programmets valbara huvudområden. Inom ramen för programmet ska studenten läsa minst 120 högskolepoäng (hp) inom ett av dessa huvudområden, samt minst 30 hp inom det andra. I programmet ingår också kurser inom andra områden omfattande totalt 30 hp. Programmet kan avslutas efter tre år och leder då till en ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi alternativt nationalekonomi som huvudområde.

Utbildningen inleds med kursen Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 hp, vilken följs av Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp. Under det andra året läser studenten som valt företagsekonomi som huvudområde kursen Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp samt Grundläggande statistik, 15 hp och Juridisk introduktionskurs, grundkurs, 15 hp. Om nationalekonomi utgör huvudområde ska studenten läsa Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 hp, Grundläggande statistik, 15 hp, Statistik, Undersökningsmetodik, grundkurs, 7,5 hp och Statistik, Regressionsanalys, grundkurs 7,5 hp.

Tredje året består av kurs(er) om 30 hp på kandidatnivå samt 30 hp valfria kurser som studenten väljer fritt ur universitetets kursutbud t ex kursen Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp. För studenter som avser att avsluta utbildningen med en kandidatexamen ska dock 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. Studenter med företagsekonomi som huvudområde som tänker sig en yrkeskarriär som revisor, rekommenderas under denna termin att läsa kurser med fördjupning inom handelsrätt och beskattningsrätt, totalt motsvarande 30 hp (se Revisorsnämndens anvisningar).

Under det fjärde året läser studenten kurs(er) på avancerad nivå inom sitt valda huvudområde (företagsekonomi eller nationalekonomi). Inom nationalekonomi läser studenten valfria kurser motsvarande 30 hp. Inom företagsekonomi läser studenterna Företagsekonomi, Vetenskaplig analys, avancerad nivå, 7,5 hp samt valfria kurser motsvarande 22,5 hp. Programstudierna avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 hp inom valt huvudområde.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 80

Urval: Betyg (60 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (40 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Examen: Civilekonomexamen, Ekonomie kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Gabriella Wennblom

Efter utbildningen kan få jobb som revisor, redovisningsekonom, controller, marknadsförare, säljare, inköpare, affärsutvecklare, finansekonom, finansanalytiker, banktjänsteman, nationalekonom, HR specialist, konsult och/eller chef.

Frågor och svar

Det är alltid svårt att säga hur stora chanserna att bli antagen är.  Vissa terminer har det hänt att vi kallat reserver både en och två gånger men det har också hänt att vi inte kallat några reserver alls.

När båda urvalen är klara är nästa steg att studenterna skall registrera sig på program/kurser och först därefter, när registreringen stänger, ser vi över antalet registrerade. Om det är för få registrerade kallar vi reserver via mail och då kallar vi reserverna i reservnummerordning.

Ja, du kan bli revisor. Då väljer du redovisning som inriktning.

Vi rekommenderar:

 • 90hp fek + kursen internationell redovisning på avancerad nivå +
 • 15hp Juridisk introduktion+
 • 15 handelsrätt (fortsättning på ovanstående)
 • 15 Beskattningsrätt

ÖU har avtal med cirka 150 olika universitet runt om i världen. Fördelarna är många. Du betalar ingen terminsavgift, du tar med dig dina studiemedel och du får tillgodoräkna dig studierna i din examen så att du inte förlänger din studietid. Inom flera utbytesprogram kan du dessutom få ett stipendium! Du behöver inte vara programstudent för att få åka, huvudsaken är att den sökande har studerat vid Örebro universitet under minst två terminer innan utbytesstudierna påbörjas.

Till en studievägledare kan du vända dig när

 • du har frågor om kurser och program eller andra frågor om att läsa på universitet
 • du vill ha hjälp med att planera dina studier
 • du har problem med dina studier och behöver någon att prata med
 • du vill göra uppehåll eller vill avbryta ett program eller vill tillgodoräkna kurser.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

 • Studievägledare: Britta Fredriksson

  Telefon: 019 303000 (växel)

  E-post: This is an email address

 • Studievägledare: Henrik Strandahl

  Telefon: 019 303000 (växel)

  E-post: This is an email address

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.