Ekonomiprogrammet, 180 hp

Ekonomiprogrammet är utbildningen för dig som är intresserad av
företagsekonomi eller nationalekonomi. Du kan antingen utforma
det som ett klassiskt ekonomiprogram eller genom valbara kurser skapa en egendesignad utbildning utifrån dina intressen.

Två studenter vid en bärbar dator.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

- God arbetsmarknad

- Stor valfrihet

- 3 år till examen

I programmet kan du välja företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudämne. Företagsekonomi handlar om företags förutsättningar och villkor utifrån olika perspektiv, om ledning, organisation, marknadsföring, finansiering, ekonomistyrning och redovisning. Nationalekonomi handlar om samhällsekonomi, alltifrån frågor om prisbildning och konkurrens på olika marknader till analyser av vad som påverkar växelkurser, arbetslöshet och inflation.

Du som vill ha ett internationellt inslag i din utbildning har också möjlighet att studera en termin utomlands. Du kan välja mellan drygt femtio universitet från hela världen. Förutom din egen personliga utveckling är utlandserfarenhet en mycket bra merit hos arbetsgivare.

Programmets rekommenderade studiegång innebär att du under det första året läser företagsekonomi och nationalekonomi. Det andra året studerar du kurser i statistik och juridik, och därefter fördjupar du dig i valt huvudämne. Läser du ytterligare ett huvudämne kan du med en extra termin få en dubbel kandidatexamen.

Utbildningsplan Ekonomiprogrammet, 180 hp

Det här läser du (ungefärlig fördelning)

Företagsekonomi och nationalekonomi utgör programmets valbara huvudområden. Inom ramen för programmet ska studenten läsa minst 90 högskolepoäng (hp) inom ett av dessa huvudområden, samt minst 30 hp inom det andra.

Utbildningen inleds med kursen Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp, vilken följs av Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp. Under det andra året rekommenderas studenten att fortsätta läsa kurs/kurser inom valt huvudområde. Om företagsekonomi utgör huvudområde läser studenten kursen Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp därefter rekommenderas studenten även läsa kursen Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng och kursen Juridisk introduktionskurs, grundkurs, 15 hp. Om nationalekonomi utgör huvudområde läser studenten två kurser i statistik: Grundläggande statistik 15 hp och Data mining och business analytics, 15 hp.

Under det tredje årets första termin väljer studenten fritt ur universitetets kursutbud ytterligare kurs(er) på motsvarande 30 högskolepoäng. För studenter som tänker sig en yrkeskarriär som revisor, rekommenderas fördjupning inom handelsrätt och beskattningsrätt, totalt motsvarande 30 högskolepoäng (se Revisorsnämndens föreskrifter). Programmet avslutas med studier i det valda huvudområdet. Studenter med huvudområde företagsekonomi väljer först kurser omfattande 15 hp ur huvudområdet företagsekonomis kursutbud på kandidatnivå inom områdena management, redovisning eller marknadsföring. Programstudierna avslutas med kursen Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp, i vilken studenten gör ett självständigt arbete om 15 hp. Studenter med huvudområdet nationalekonomi avslutar programstudierna med kursen Nationalekonomi, kandidatkurs, 30 högskolepoäng (G2E) inom vilken studenten gör ett självständigt arbete om 15 hp.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Vårterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 30

Urval: Betyg 60%, Högskoleprov 40%

Studieort: Örebro

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Examen: Ekonomie kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Anmälningskod ORU-29311

Du kan få jobb som revisor, redovisningsekonom, controller,
marknadsförare, säljare, inköpare, affärsutvecklare, finansekonom,
finansanalytiker, banktjänsteman, nationalekonom, HR-specialist, konsult och/eller chef.

Frågor och svar

Det är alltid svårt att säga hur stora chanserna att bli antagen är.  Vissa terminer har det hänt att vi kallat reserver både en och två gånger men det har också hänt att vi inte kallat några reserver alls.

När båda urvalen är klara är nästa steg att studenterna skall registrera sig på program/kurser och först därefter, när registreringen stänger, ser vi över antalet registrerade. Om det är för få registrerade kallar vi reserver via mail och då kallar vi reserverna i reservnummerordning.

ÖU har avtal med cirka 150 olika universitet runt om i världen. Fördelarna är många. Du betalar ingen terminsavgift, du tar med dig dina studiemedel och du får tillgodoräkna dig studierna i din examen så att du inte förlänger din studietid. Inom flera utbytesprogram kan du dessutom få ett stipendium! Du behöver inte vara programstudent för att få åka, huvudsaken är att den sökande har studerat vid Örebro universitet under minst två terminer innan utbytesstudierna påbörjas.

Ja, du kan bli revisor. Då väljer du redovisning som inriktning.

Vi rekommenderar:

  • 90 hp Företagsekonomi + kursen internationell redovisning på avancerad nivå
  • 15 hp Juridisk introduktionskurs 
  • 15 hp Handelsrätt (fortsättning på ovanstående)
  • 15 hp Beskattningsrätt

Till en studievägledare kan du vända dig när

  • du har frågor om kurser och program eller andra frågor om att läsa på universitet
  • du vill ha hjälp med att planera dina studier
  • du har problem med dina studier och behöver någon att prata med
  • du vill göra uppehåll eller vill avbryta ett program eller vill tillgodoräkna kurser.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Harry Jonsson.

”Ekonomiprogrammet gav mig många verktyg – och internationella möjligheter”

För Harry Jonsson blev Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet starten på en internationell karriär i både Asien och Europa. Idag är han Account Manager på det globala mjukvaruföretaget Nutanix.
– Det är otroligt lätt att känna sig hemma i Örebro – och kvaliteten på utbildningen är väldigt hög, säger han.

Simon Chowdhury

Flexibel ekonomiutbildning med ett stort utbud av kurser

Varför sökte du Ekonomiprogrammet?
Ekonomiprogrammet var ett naturligt val för mig, framförallt externredovisningen kändes intressant och har ett bra rykte. Jag tittade på andra universitet och högskolor, men Ekonomiprogrammet i Örebro kändes bäst. Dessutom har jag flera vänner som rekommenderade Örebro universitet och staden ligger när min hemstad Eskilstuna. Jag är väldigt tacksam att jag sökte hit.

Vad är det bästa med ditt program?
Det bästa med mitt program är kursutbudet och flexibiliteten. Det finns mängder med kurser och det går att planera i vilken ordning kurserna ska läsas. Den som vill kan läsa i snabbare takt och bli färdig tidigare. Allt är bra planerat och lärarna är hjälpsamma. Det bästa är att kraven inte är för låga, så kvaliteten känns hög bland alla kurser.

Beskriv Örebro universitet med tre ord. 
Spännande, sammanhållet och öppet.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Studentlivet är fantastiskt och var ett starkt argument till att jag valde Örebro universitet. Det finns många föreningar och kårsektioner där man kan engagera sig och träffa folk. Jag fick förtroendet att vara general under två terminer, vilket innebar att jag fick vara med och planera samt genomföra introduktionen för nya studenter. Det var roligt och utmanande! Genom mitt engagemang har jag knutit kontakter och träffat många vänner.

Vad har du för framtidsplaner?
Fortsätta att utvecklas! Efter min kandidatexamen har jag valt att läsa vidare på masternivå. Nästa termin tar jag examen och efter det får jag förhoppningsvis ett intressant och utmanande jobb.

Tips till blivande studenter?
Planera, planera och planera! Det är flexibelt att plugga. Du kan kombinera studier, jobb och föreningsliv utan problem. Börja plugga tidigt, utnyttja universitetets allmänna utrymmen och ha roligt. Jag lyckas alltid stöta på vänner kring campus när jag pluggar, vilket gör studietiden lite roligare. Glöm inte att engagera dig i din kårsektion eller någon förening. Det är det bästa sättet att testa på att arbeta i projekt och träffa nya vänner.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.