Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

Vill du arbeta med barn och stimulera deras nyfikenhet och lust att lära? Då ska du läsa Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. På det här programmet får du lära dig hur du kan skapa möjligheter för barn att lära och utvecklas till kritiskt tänkande samhällsmedborgare.

En lärare tillsammans med flera barn i en skolklass.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A

Den här utbildningen ger dig en bred bas för undervisning i förskoleklass och de tidiga skolåren. Under utbildningen varvar du teoretiska ämnesstudier, kurser i utbildningsvetenskapliga kärna och verksamhetsförlagd utbildning.

Tyngdpunkten i ämnesstudierna ligger på svenska och matematik men du läser också engelska, samhällsorienterande ämnen, praktisk naturvetenskap och teknik. Under studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan får du möjlighet att utveckla, bredda och fördjupa din pedagogiska kompetens. Du får till exempel lära dig om barns utveckling och lärande, sociala relationer i skolan, specialpedagogik och om bedömning.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är förlagd till skolor i regionen. Genom växlingen mellan den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, ges du som student möjlighet att föra samman teoretiska kunskaper och konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande. Härigenom ges du möjlighet att förstå komplexiteten i läraryrket.

Utbildningsplan Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Programmet omfattar 240 högskolepoäng (hp) och leder till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

 • Termin 1 ägnas åt studier i kursen Utbildningsvetenskaplig kärna I, som bland annat innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 • Termin 2 inleds med kursen Svenska I och avslutas med kursen Praktisk naturvetenskap.
 • Termin 3 inleds med kursen Utbildningsvetenskaplig kärna II och avslutas med kursen Engelska I.
 • Termin 4 inleds med kursen Matematik I, som även innehåller fem veckors VFU.. Den övriga delen av terminen ägnas åt studier i kursen Engelska II.
 • Termin 5 inleds med studier i kursen Svenska II, som bland annat innehåller fem veckors VFU. Den övriga delen av terminen ägnas åt studier i kursen Teknik för lärare.
 • Termin 6 inleds med studier i kursen Utbildningsvetenskaplig kärna III och avslutas med kursen Samhällsorienterande ämnen.
 • Termin 7 inleds med ett självständigt arbete om 15 hp i något av ämnena svenska, matematik, engelska eller samhällsorienterande ämnen. Terminen avslutas med kursen Matematik II.
 • Termin 8 inleds med kursen. Utbildningsvetenskaplig kärna IV, som bland annat innehåller fem veckors VFU. Terminen avslutas med ett självständigt arbete, 15 hp, på avancerad nivå inom något av ämnena; matematik eller svenska.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 60

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Utbildningen förbereder för undervisning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Vill du vara en viktig del i barns utveckling och lärande så är grundlärare rätt yrkesval för dig. Som grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 arbetar du med att leda en pedagogisk verksamhet i skolan för barn i åldrarna 6-9 år. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 vid Örebro universitet, ger dig möjlighet till goda ämneskunskaper samt goda kunskaper om bland annat barns utveckling och lärande, sociala relationer i skolan, specialpedagogik och bedömning. Något som vi speciellt satsar på är att utbildningen ska upplevas som en sammanhållen helhet med en tydlig progression mellan kurser inom programmet. Programmets kurser utmanar och stimulerar dig i din professionsutveckling vilket i sin tur ger dig förutsättningar att kunna utmana och stimulera barns lärande och utveckling.  

Enligt Arbetsförmedlingens bedömning har grundlärare mycket goda möjligheter till jobb både nu och på fem års sikt.

Lönen för grundlärare varierar utifrån var i landet som du arbetar och hur lång yrkeslivserfarenhet som du har. För mer information om löner hänvisar vi till Sveriges kommuner och landsting (SKL) och de fackliga organisationerna Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.

Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 omfattar 240 högskolepoäng vilket motsvarar studier i fyra år på heltid.

Studietiden är 40 timmar per vecka, det vill säga heltidsstudier. Du har däremot inte schemalagd undervisning vid universitetet varje dag. Tiden då du inte är schemalagd är till för egna studier som exempelvis att läsa litteratur och att förbereda dig inför tentor, seminarier, föreläsningar och workshops.

Med en examen från Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, blir du behörig att undervisa i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Om du vill bli behörig i förskolan kan du läsa Förskollärarprogrammet vid Örebro universitet. 

Om du vill studera till grundlärare vid Örebro universitet ska du söka Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 som vanligt via antagning.se. Om du blir antagen kan du därefter ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

 • Studievägledare: Madeleine Holsmyr

  Telefon: 019 303000 (växel)

  E-post: This is an email address

 • Studievägledare: Susanne Sundquist

  Telefon: 019 303000 (växel)

  E-post: This is an email address

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.