Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Starttermin: Hösten 2019 (kommande)

Vill du arbeta med barn och stimulera deras nyfikenhet och lust att lära? Då ska du läsa Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. På det här programmet får du lära dig hur du kan skapa möjligheter för barn att lära och utvecklas till kritiskt tänkande samhällsmedborgare.

Student på Grundlärarprogrammet förskoleklass årskurs1-3
Anmälan öppnar 2019-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A

Den här utbildningen ger dig en bred bas för undervisning i förskoleklass och de tidiga skolåren. Under utbildningen varvar du teoretiska ämnesstudier, kurser i utbildningsvetenskapliga kärna och verksamhetsförlagd utbildning.

Tyngdpunkten i ämnesstudierna ligger på svenska och matematik men du läser också engelska, samhällsorienterande ämnen, praktisk naturvetenskap och teknik. Under studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan får du möjlighet att utveckla, bredda och fördjupa din pedagogiska kompetens. Du får till exempel lära dig om barns utveckling och lärande, sociala relationer i skolan, specialpedagogik och om bedömning.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är förlagd till skolor i regionen. Genom växlingen mellan den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, ges du som student möjlighet att föra samman teoretiska kunskaper och konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande. Härigenom ges du möjlighet att förstå komplexiteten i läraryrket.

Utbildningsplan Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Programmet omfattar 240 högskolepoäng (hp) och leder till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.


 • Termin 1 ägnas åt studier i kursen Utbildningsvetenskaplig kärna I, som bland annat innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

 • Termin 2 inleds med kursen Svenska I och avslutas med kursen Praktisk naturvetenskap.

 • Termin 3 inleds med kursen Utbildningsvetenskaplig kärna II och avslutas med kursen Engelska I.

 • Termin 4 inleds med kursen Matematik I, som även innehåller fem veckors VFU.. Den övriga delen av terminen ägnas åt studier i kursen Engelska II.

 • Termin 5 inleds med studier i kursen Svenska II, som bland annat innehåller fem veckors VFU. Den övriga delen av terminen ägnas åt studier i kursen Teknik för lärare.

 • Termin 6 inleds med studier i kursen Utbildningsvetenskaplig kärna III och avslutas med kursen Samhällsorienterande ämnen.

 • Termin 7 inleds med ett självständigt arbete om 15 hp i något av ämnena svenska, matematik, engelska eller samhällsorienterande ämnen. Terminen avslutas med kursen Matematik II.

 • Termin 8 inleds med kursen. Utbildningsvetenskaplig kärna IV, som bland annat innehåller fem veckors VFU. Terminen avslutas med ett självständigt arbete, 15 hp, på avancerad nivå inom något av ämnena; matematik eller svenska.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 60

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Utbildningen förbereder för undervisning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

 • Studievägledare: Madeleine Holsmyr

  Telefon: 019 303000 (växel)

  E-post: This is an email address

 • Studievägledare: Susanne Sundquist

  Telefon: 019 303000 (växel)

  E-post: This is an email address