Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Starttermin: Hösten 2019 (kommande)

Vill du arbeta med barn och stimulera deras nyfikenhet och lust att lära? Då ska du läsa Grundlärarprogrammet, inriktning grundskolans årskurs 4-6. På det här programmet får du lära dig hur du kan skapa möjligheter för barn att lära och utvecklas till kritiskt tänkande samhällsmedborgare.

Två studenter i cafémiljö.
Anmälan öppnar 2019-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A

Under utbildningen varvar du teoretiska ämnesstudier, kursen inom den utbildningsvetenskapliga kärnan med verksamhetsförlagd utbildning. Tre ämnen är obligatoriska för alla studenter: svenska, matematik och engelska. Dessutom väljer du att under en termin läsa antingen samhällsorienterande ämnen eller praktisk naturvetenskap och teknik.

Under studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan får du möjlighet att utveckla, bredda och fördjupa din pedagogiska kompetens. Du får till exempel lära dig om barns utveckling och lärande, sociala relationer i skolan, specialpedagogik och om bedömning och betygsättning.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är förlagd till skolor i regionen. Genom växlingen mellan den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, ges du som student möjlighet att föra samman teoretiska kunskaper och konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande. Härigenom ges du möjlighet att förstå komplexiteten i läraryrket.

Utbildningsplan Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Programmet omfattar 240 högskolepoäng (hp) och leder till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.


 • Termin 1 ägnas åt studier i kursen Utbildningsvetenskaplig kärna I, som bland annat innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

 • Termin 2 inleds med kursen Svenska I och avslutas med kursen Engelska I.

 • Termin 3 väljer studenten mellan de valbara kurserna Praktisk naturvetenskap och teknik eller Samhällsorienterande ämnen.

 • Termin 4 inleds med Matematik I, som även innehåller fem veckors VFU. Den övriga delen av terminen ägnas åt studier i kursen Engelska II.

 • Termin 5 inleds med kursen Utbildningsvetenskaplig kärna II, som bland annat innehåller fem veckors VFU. Terminen avslutas med studier i kursen Engelska III.

 • Termin 6 inleds med studier i kursen Utbildningsvetenskaplig kärna III och avslutas med kursen Svenska II.

 • Termin 7 inleds med ett självständigt arbete om 15 hp. Beroende på tidigare val i programmet kan detta skrivas i något av ämnena svenska, matematik, engelska eller samhällsorienterande ämnen. Terminen avslutas med studier i kursen Matematik II.

 • Termin 8 inleds med en kursen Utbildningsvetenskaplig kärna IV. Därefter genomförs fem veckors VFU i ämnet svenska alternativt engelska. Terminen avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp, på avancerad nivå inom något av ämnena svenska, matematik eller engelska.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 40

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Utbildningen förbereder för undervisning i grundskolans årskurs 4-6.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

 • Studievägledare: Madeleine Holsmyr

  Telefon: 019 303000 (växel)

  E-post: This is an email address

 • Studievägledare: Susanne Sundquist

  Telefon: 019 303000 (växel)

  E-post: This is an email address