Idrott med inriktning fysiologi och medicin, 120 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

Är du intresserad av att studera vidare inom idrottsområdet med inriktning mot fysiologi och medicin, då är detta ett intressant program för dig.

Idrott med inriktning fysiologi och medicin
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena idrott, sjukgymnastik, medicin eller biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Masterprogrammet ger möjlighet att förvärva en solid vetenskaplig grund inom idrottsfysiologi och medicin.

I masterprogrammet i idrott med inriktning mot fysiologi och medicin skaffar du dig fördjupade kunskaper inom arbetsfysiologi, muskelfysiologi, fysiologiska och biokemiska mätmetoder. Under utbildningen förvärvas de teoretiska och praktiska verktyg som krävs för att bedriva forskning om kroppens anpassning till fysisk aktivitet.

Utbildningen bedrivs i nära anslutning till den idrottsfysiologiska forskning som bedrivs vid enheten för idrott, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.

Studierna är utformade för att stimulera det kritiska reflekterandet, förmågan att söka och värdera information, förmågan att självständigt följa kunskapsutvecklingen, förmågan att genomföra vetenskapliga studier samt förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt.

Utbildningsplan Idrott med inriktning fysiologi och medicin, 120 hp

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng (hp) alternativt 60 hp och är uppbyggd kring huvudområdet idrott som i utbildningen har en inriktning mot fysiologi och medicin. Om utbildningen avslutas efter ett år ska studenten skriva ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp, om den avslutas efter två år ska studenten skriva ett självständigt arbete om 45 hp.

Programmet inleds med kursen Idrott, avancerad nivå, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder, 15 hp. Därefter läses tre kurser inom huvudområdet idrott (Idrott, avancerad nivå, Idrottsfysiologi på molekylärnivå, 15 hp, Idrott, avancerad nivå, Molekylärbiologiska metoder inom idrottsfysiologi, 7,5 hp samt Idrott, avancerad nivå, Fysiologiska metoder inom idrottsfysiologi, 7,5 hp).

Utbildningens första år avslutas antingen med kursen Idrott, avancerad nivå, Examensarbete, 15 hp, för de studenter som avser att ta ut magisterexamen eller med kursen Medicin, avancerad nivå, Patofysiologi, 15 hp alternativt valfri(a) kurs(er) om 15 hp inom idrott, medicin eller biomedicinsk laboratorievetenskap.

Utbildningens andra år inleds med kursen Medicin, avancerad nivå, Forskningsöversikt och design, 15 hp, och avslutas med Idrott, avancerad nivå, Examensarbete, 45 hp.

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena idrott, sjukgymnastik, medicin eller biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 15

Urval: Antal högskolepoäng senast sista anmälningsdag.

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Magisterexamen, Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Programansvarig: Fawzi Kadi

Efter utbildningen har du en ökad kompetens inom idrottsfysiologi och olika aspekter av fysisk träning samt en hög vetenskaplig kompetens. Några tänkbara arbetsområden är kvalificerade idrottsutbildningar eller testverksamhet inom idrott och träning. Utbildningen ger också behörighet till och en mycket god grund för forskarstudier i ämnet idrott.

Ja, alla delkurser är forskningsbaserade.

Kontakta programansvarig Fawzi Kadi (This is an email address).

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Katarina Enberg

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address