Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare, gymnasieskolan, ett undervisningsämne, 90 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Vill du förmedla dina ämneskunskaper till elever i gymnasieskolan? Då är det här en utbildning för dig.
Örebro universitet erbjuder kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) i matematik, biologi, kemi och naturkunskap.

En lärare och elev skriver matematik på en genomskinlig tavla
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Läs om behörighetskrav under "Behörighet och antagning" längre ner på sidan

Programmet kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en distansbaserad utbildning på 90hp. I programmet kompletterar du dina tidigare ämnesstudier med studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och med verksamhetsförlagd utbildning vilket förbereder dig för yrket som ämneslärare. Utbildningen inom utbildningsvetenskaplig kärna sker på distans. Utbildningen inom den verksamhetsförlagda utbildningen sker på plats i verksamheten.

Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och utvecklar din pedagogiska kompetens. Innehållet berör till exempel sociala relationer, pedagogiskt ledarskap, konflikthantering, specialpedagogiska frågor samt bedömning och betygsättning. I den utbildningsvetenskapliga kärnan ingår också ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning motsvarande 15 högskolepoäng. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och genomförs på skolor där du ges möjlighet att under handledning pröva dina kunskaper i praktiken och lära dig mer om skolans verksamhet och om lärarnas arbete.

Örebro universitet erbjuder kompletterande pedagogisk utbildning i följande ämnen: matematik, biologi, kemi och naturkunskap. Utbildningen ges på distans.

Utbildningsplan Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare, gymnasieskolan, ett undervisningsämne, 90 hp

Programmet omfattar 90 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan. Utbildningen omfattar studier i utbildningsvetenskaplig kärna, 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning, 30 högskolepoäng. Nedan följer det huvudsakliga upplägget av programmet.

Termin 1
Kursen Kompletterande pedagogisk utbildning I, 30 högskolepoäng som omfattar 22,5 högskolepoäng inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och 7,5 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförs under fem veckor.

Termin 2
Kursen Kompletterande pedagogisk utbildning II, 30 högskolepoäng som omfattar 15 högskolepoäng inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och 15 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförs under två perioder på fem veckor vardera.

Termin 3
Kursen Kompletterande pedagogisk utbildning III, 30 högskolepoäng som omfattar 22,5 högskolepoäng inom den utbildningsvetenskapliga kärnan varav 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning. Kursen innehåller också 7,5 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som genomförs under fem veckor.

Övrig information
För att få genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen måste du som antagits uppvisa registerutdrag från polismyndigheten för rektor/gymnasiechef på aktuell skola.

Behörighet: Grundläggande behörighet.Grundläggande behörighet samt ämnesstudier motsvarande sammanlagt 120 högskolepoäng. Se vidare Förordning SFS 2011:686.

Behörighetskrav för respektive ämne:

  • Biologi - 120 högskolepoäng i biologi där fysiologi/humanbiologi, ekologi, evolution, cellbiologi, genetik eller motsvarande ska ingå.
  • Kemi - 120 högskolepoäng i kemi där oorganisk kemi, organisk kemi, biokemi eller motsvarande ska ingå.
  • Matematik - 120 högskolepoäng i matematik där analys i en och flera variabler, linjär algebra, kombinatorik, matematisk statistik och programmering eller motsvarande ska ingå.
  • Naturkunskap - 120 högskolepoäng i minst tre ämnen med relevans för undervisning i undervisningsämnet naturkunskap. Följande områden ska ingå: 30 högskolepoäng i biologi, 30 högskolepoäng i kemi samt 15 högskolepoäng i fysik och/eller geovetenskap.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 12

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Distansutbildning

Anmälningskod ORU-19425

Med en ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan blir du behörig att undervisa både i grundskolan årskurs 7–9 och i gymnasieskolan.

Som ämneslärare behöver du en lärarlegitimation för att kunna bli tillsvidareanställd. Med en examen från Kompletterande pedagogisk utbildning vid Örebro universitet kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Enligt Arbetsförmedlingens bedömning har ämneslärare mycket goda möjligheter till jobb både nu och på fem års sikt. I de naturvetenskapliga ämnena och i matematik är efterfrågan på ämneslärare särskilt stor.

Lönen för ämneslärare varierar utifrån var i landet som du arbetar och hur lång yrkeslivserfarenhet du har. Hos Statiska Centralbyrån (SCB) går att det hitta statistik på löner i Sverige. Du kan även vända dig till de fackliga organisationerna Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.

Vill du använda dina ämneskunskaper och föra dem vidare till elever i gymnasieskolan och/eller till elever i grundskolans årskurs 7–9 så är Kompletterande pedagogisk utbildning rätt val för dig. Som ämneslärare arbetar du med att leda en pedagogisk verksamhet för ungdomar. Kompletterande pedagogisk utbildning vid Örebro universitet ger dig möjlighet att komplettera dina tidigare ämnesstudier med studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och med verksamhetsförlagd utbildning vilket förbereder dig för yrket som ämneslärare.

 

Enligt Arbetsförmedlingens bedömning har du som utbildad ämneslärare mycket goda möjligheter till jobb i grundskolans årskurs 7–9 och i gymnasieskolan både nu och på fem års sikt. Framförallt är lärarbristen stor i matematik och i naturvetenskapliga ämnen.

Lönen för ämneslärare varierar utifrån var i landet som du arbetar, hur lång yrkeserfarenhet du har och i vilka ämnen som du undervisar. För mer information om löner hänvisar vi till Sveriges kommuner och landsting (SKL) och den fackliga organisationen Sveriges Lärare.

Kompletterande pedagogisk utbildning omfattar 90 högskolepoäng och ges på distans där enstaka campusträffar erbjuds med online-alternativ.

När du söker till Kompletterande pedagogisk utbildning väljer du antingen inriktning mot grundskolan årskurs 7–9 eller inriktning mot gymnasieskolan.

Inriktningen mot årskurs 7-9 ger behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 4-9. Du blir dessutom behörig att undervisa i gymnasieskolan i det ämne som du har 90 högskolepoäng i med undantag för ämnet svenska, samhällskunskap och musik där det krävs 120 högskolepoäng för att undervisa i gymnasieskolan.

Inriktningen mot gymnasieskolan ger behörighet att undervisa både i gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7–9. Dessutom blir du behörig att undervisa inom den kommunala vuxenutbildningen.

 

När det gäller den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) beror det på om din bostadsort är inom eller utanför Örebroregionen.

Min bostadsort är utanför Örebroregionen

I början av kursen anger du upp till 10 skolor i din region inom din inriktning (7-9 alt. gymnasiet), obligatoriskt minst 7 skolor. VFU-samordningen tillfrågar de skolor du angett. Om någon av skolorna kan ta emot dig får du information via mejl.

Ifall ingen av skolorna kan ta emot dig söks VFU-plats i Örebroregionen. Du erbjuds då också att själv söka VFU-plats i din hemregion. Mer info ges i de fall denna situation uppstår.

Min bostadsort är inom Örebroregionen

Lärarutbildningen har avtal för VFU med kommuner/skolor inom Örebro län, Arboga och Köpings kommun. I början av kursen ska du prioritera minst tre av de kommuner som visas. Du får inte söka plats själv inom Örebroregionen.  När placeringsarbetet är klart får du en mejl om vilken VFU-plats du tilldelats. 

Klicka på länken nedan för att komma till den blankett som ska bifogas som bilaga till din ansökan. Vill du ansöka till KPU för mer än ett ämne behöver du fylla i en blankett per ämne.
Bilagan samt merithandlingar laddas upp på Mina sidor på www.antagning.se Har du akademiska meriter från ett svenskt lärosäte behöver du ändå fylla i och ladda upp blanketten.

Om du har frågor kring blanketten, kontakta studievagledning.NT@oru.se

BIOLOGI Bilaga till ansökan

KEMI Bilaga till ansökan

MATEMATIK Bilaga till ansökan

NATURKUNSKAP Bilaga till ansökan

Studievägledare: Lena Forsén

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.lararprogram@oru.se

Arman Seidin

”Jag blir lärare på tre terminer – utan att behöva flytta”

När barnen blivit vuxna passar göteborgaren Arman Seidin på att förverkliga sin dröm: att bli ämneslärare i matematik. Nu läser han Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid Örebro universitet.
– Min drivkraft är att få dela med mig av kunskap och se andra utvecklas, säger han.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.