This page in English

Inflammation i hälsa och sjukdom

Vill du lära dig mer om infektioner och inflammatoriska sjukdomar? Vill du förstå varför vissa hamnar i allvarliga livshotande tillstånd till följd av dessa, medan andra bara drabbas lindrigt?

Många vanliga folksjukdomar kännetecknas av en underliggande dysreglerad inflammatorisk respons och i den valbara profilen Inflammation in Health and Disease kommer du att studera inflammatoriska processer centrala för både hälsa och sjukdom. Fokus för studierna är de cellulära och molekylära mekanismerna som styr aktiveringen och moduleringen av immunsystemet samt hur inflammatoriska processer regleras.

Du kommer att fördjupa dina kunskaper från år ett gällande inflammatoriska processer genom att sätta dina kunskaper i ett sammanhang av både infektionssjukdomar och värdförsvar, samt processer som sårläkning, cancerimmunologi och steril inflammation på grund av miljöfaktorer. Du får både en bred och djup förståelse om inflammatoriska mekanismer och hur de samspelar i både hälsa och sjukdom.

Forskarna och lärarna som är involverade i profilen är aktiva i flera stora forskningsprojekt (exempelvis (X-HiDE och NanoSafety) och tar med sig studenterna in i forskningen. Förutom personal vid Örebro universitet är nationella och internationella forsknings- och undervisningssamarbeten samt Life Science-företag involverade i profilen som gör den till en produktiv och kreativ miljö.