Masterprogram i informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet, 120 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Antalet informationssäkerhetsincidenter och ekonomiska förluster i samband med dessa ökar ständigt. Därför behövs ledning och styrning av informationssäkerhet, som syftar till att skydda informationstillgångar, vilket blir en viktig strategisk fråga.

Två studenter i samtal.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Examen på examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena informatik, datateknik eller företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Att skydda en organisations informationstillgångar i dagens komplexa miljöer är svårt och kräver mer än enbart tekniska färdigheter. För att säkerställa en bred förståelse av vad ledning och styrning av informationssäkerhet i organisationer innebär, erbjuder vårt program kurser som beaktar organisatoriska, tekniska och sociala aspekter av informationssäkerhet.

Under första terminen introduceras informationssäkerhetsområdet och studenterna får en bred förståelse för informationssäkerhet. Andra terminen fokuserar på ledning och styrning av informationssäkerhet, dvs hur man identifierar hot mot organisationens informationstillgångar samt hur man väljer, implementerar och utvärderar åtgärder för att skydda dessa tillgångar. Det andra året syftar till att utveckla avancerad kunskap och färdigheter inom forskning och utredning. Studenterna lär sig att utveckla och kommunicera kunskap inom informationssäkerhetsområde samt ökar deras reflektionsförmåga kring forskning och praktik inom det fältet.

Utbildningen bygger på fallbaserat lärande samt omvänd klassrumspedagogik. Dessa pedagogiska metoder uppmuntrar studenterna till aktivt lärande och utvecklar deras problemlösningsförmåga som är nödvändig för att hantera komplexiteten i ledning och styrning av informationssäkerhet i organisationer. Genom att jobba med fall som utvecklas i samarbete med våra industripartners får studenterna praktisk erfarenhet av informationssäkerhetsområdet.

Utbildningsplan Masterprogram i informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet, 120 hp

Masterprogrammet i informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet omfattar 120 högskolepoäng (hp) och leder till en masterexamen i Informatik som huvudområde.

Under termin ett läses kurserna Introduktion till informationssäkerhet (7,5 hp), Regulativa aspekter av informationssäkerhet (7,5 hp), Sociala aspekter av informationssäkerhet (7,5 hp) och Introduktion till IT-säkerhet (7,5 hp). Den andra terminen på programmet fokuserar på hur en organisation kan skapa systematik i ledning och styrning av informationssäkerhet.

Det andra året syftar till att studenterna ska utveckla kunskap om och färdigheter i forskningsoch utredningsarbete, att studenten ska kunna identifiera och tillgodose kunskapsbehov samt kunna kommunicera kunskap som utvecklats. Vidare syftar det andra året till ökad grad av reflektionsförmåga kring forsknings- och utredningsverksamhet inom IT-området.

Programmet avslutas med kursen Informatik, Uppsats, avancerad nivå, 30 hp, där studenten ska genomföra ett självständigt arbete.

Behörighet: Examen på examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena informatik, datateknik eller företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 13

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Examen: Masterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Programansvarig: Shang Gao

Anmälningskod ORU-29405

Programmet riktar sig till personer som vill arbeta med ledning och styrning av informationssäkerhet både nationellt eller internationellt; både privat och offentligt. Efter utbildningen kan studenterna arbeta som ledare, rådgivare, handledare och konsulter inom informationssäkerhet.

Ella Kolkowska

Kunskap om informationssäkerhet behövs på ledningsnivå

Allt fler myndigheter, företag och organisationer lägger ut information och sköter ärenden på nätet. Följden är att behovet av informationssäkerhet ökar. Därför startar Handelshögskolan ett nytt internationellt program på masternivå som specialiserar sig på ledning och styrning av informationssäkerhet. Klicka för att läsa hela artikeln.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.