Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård, 60 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

Vill du vidareutbilda dig till ambulanssjuksköterska? Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning ambulanssjukvård lär dig att hantera komplexa vårdsituationer i hemmet, på olycksplatsen och i ambulansen. Efterfrågan av ambulanssjuksköterskor är stor.

Ambulanssjukvårdare vid olycksplats med fordon

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring och körkort med behörighet B.

Specialistsjuksköterskeprogrammet, med inriktning ambulanssjukvård innebär studier inom omvårdnadsvetenskap och medicin. Det förbereder dig för att självständigt kunna hantera de komplexa vårdsituationer du kan möta inom ambulanssjukvården. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå och innehåller både teori, praktiska övningar såsom scenario träning på universitetets kliniska träningscenter och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under åtta veckor. Programmet ges på halvfart men VFU-delen görs på helfart. Under VFU ingår även en dag på förlossningsavdelningen och tre dagar på anestesin. I utbildningen ingår forskningsförberedande kurser där du utvecklar ditt vetenskapliga förhållningssätt, för att kritiskt kunna värdera aktuell forskning inom området. Du avslutar dina studier med ett examensarbete på 15 hp. Utbildningen leder till yrkesexamen som specialistsjuksköterska samt magisterexamen inom omvårdnadsvetenskap.

Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård, 60 hp

Av utbildningens 60 högskolepoäng (hp), utgör 45 hp kurser inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap. Inom ramen för huvudområdet ingår verksamhetsförlagd utbildning. Resterande 15 hp utgörs av en kurs inom medicin. Kurserna läses i den ordning som framgår under föregående rubrik.

Behörighet: Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring och körkort med behörighet B.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Halvfart

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 20

Urval: Antal högskolepoäng senast sista anmälningsdag.

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Tomas Lammgård

Specialistsjuksköterskeprogrammet, med inriktning ambulanssjukvård ger dig specialkunskaper för att arbeta inom ambulanssjukvården, både vanlig ambulans men även inom helikoptersjukvården. Arbetet som ambulanssjuksköterska är både kvalificerat och självständigt. Du kommer möta patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada. Din uppgift blir att bedöma och behandla patienterna utifrån dess specifika behov i hemmet, på skadeplatsen och under transporten till akutmottagningen eller annan vårdinrättning. På många ambulansstationer i Sverige krävs specialistsjuksköterskeexamen inom ambulanssjukvård och efterfrågan är stor.

Programmet ger även behörighet att fortsätta mot masterexamen inom omvårdnadsvetenskap. Det öppnar även möjligheten för dig att fortsätta med en forskarutbildning inom området.

Om du har en sjuksköterskeexamen och arbetat kliniskt som sjuksköterska ett år kan du söka till programmet.

Utbildningen ges på halvfart under två år förutom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som går på helfart under åtta veckor.

Huvudämnen är medicin avancerad nivå, omvårdnadsvetenskap avancerad nivå, forskningsmetodik och vetenskapsteori.

Lönen varierar. Du hittar statistik hos Statistiska centralbyrån.

Studierna sker både genom traditionella och webbaserade föreläsningar. Eftersom studenterna kommer från stora delar av landet finns mycket material och uppgifter att studera på distans. Vi träffas på Kliniskt träningscenter (KTC) och övar scenariofall i så reell miljö som möjligt så du är förberedd inför den verksamhetsförlagda utbildningen.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Emma Johansson

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.