Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård, 60 hp

Starttermin: Hösten 2022 (anmälan stängd)

Vill du jobba med sövning och smärtlindring av patienter i en högteknologisk miljö? Då ska du läsa till specialistsjuksköterska – anestesisjukvård. Som anestesisjuksköterska jobbar du med både planerad och akut verksamhet såväl självständigt som i team.

Närbild på docka som får vård.

Behörighet

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Specialistsjuksköterskeprogrammet – anestesisjukvård innebär studier inom medicin och huvudområdet omvårdnadsvetenskap. Som student får du kunskaper, färdigheter och ett professionellt förhållningsätt inom anestesiologisk omvårdnad.

Vår pedagogik genomsyras av att studenten är i fokus och tar ett aktivt ansvar för sitt lärande. Vi arbetar i en miljö med olika undervisningsformer och examinationer där du ges möjlighet till återkoppling och reflektion.

Under ditt år hos oss varvar du teori, praktiska övningar vid ett kliniskt träningscentrum med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Exempel på praktiska simuleringsövningar under utbildningen är att träna på att intubera, sätta larynxmask och administrera läkemedel. Du lär dig att arbeta självständigt och i team. Du tränar dig att integrera dina kunskaper inom medicin och omvårdnadsvetenskap utifrån anestesisjuksköterskans preventiva och komplikationsförebyggande arbete. Programmet innehåller 13 veckors VFU vid Region Örebro län eller Landstinget i Värmland.

Utbildningen utvecklar ditt vetenskapliga förhållningssätt för att kritiskt kunna värdera aktuell forskning inom området. I programmet ingår en forskningsförberedande kurs och du avslutar med ett examensarbete omfattande 15 hp.

Efter ett års heltidsstudier har du en yrkesexamen som specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård och Medicine magisterexamen.

Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård, 60 hp

Av utbildningens 60 högskolepoäng (hp), utgör 49,5 hp kurser inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap. Resterande 10,5 hp utgörs av kurser inom medicin. Kurserna läses i den ordning som framgår under föregående rubrik och vissa kurser läses parallellt med varandra.

Behörighet: Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst ett års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2022

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 19

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Helena Sjölin

Anmälningskod ORU-79202

Utbildningen ger dig en möjlighet att självständigt, och i samråd med anestesiolog, arbeta som anestesisjuksköterska med ansvar för patienten före, under och efter en operation eller undersökning. Anestesisjuksköterskan arbetar i första hand inom anestesiavdelningar men även inom andra specialistområden såsom intensiv- och akutsjukvård, ambulanssjukvård samt på skade-och katastrofplatser.

Efterfrågan på anestesisjuksköterskor är stor. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är det ett bristyrke inom vården i hela Sverige. Det blir allt vanligare att arbetsgivare betalar för att du vidareutbildar dig till specialistsjuksköterska.

http://www.scb.se/contentassets/60312e5030114512b5b58a94a4ae25e2/uf0515_2017i35_br_am85br1701.pdf

Om du tycker om att arbeta personcenterat med patienten i fokus i en högteknologisk miljö  är det här en utbildning för dig.

Lönen varierar. Du hittar statistik hos Statistiska centralbyrån.

Det blir allt vanligare att arbetsgivaren betalar för att du ska studera till specialistsjuksköterska

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Emma Johansson

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Evelin Gustafsson

Evelin behåller sin grundlön vid studier till specialistsjuksköterska

Efter fyra år som sjuksköterska på akutmottagningen och den postoperativa avdelningen i Region Värmland kände Evelin att det var dags att vidareutbilda sig.

– Jag har ända sedan jag började jobba som sjuksköterska varit intresserad av akutsjukvård och det har känts naturligt att vidareutbilda mig till anestesisjuksköterska. För mig var det viktigt att få klinisk erfarenhet och vara trygg i min roll som sjuksköterska innan jag kände mig redo att läsa vidare, säger Evelin.

I Region Värmland, där Centralsjukhuset i Karlstad ingår, kan sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska söka en utbildningstjänst.

– Utbildningstjänsten är en möjlighet för sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig och innebär en anställning på den klinik man specialiserar sig inom med bibehållen grundlön under studietiden. Tjänsten söker man som vilken annan tjänst som helst och känns som en stor förmån när man vill läsa vidare. Motkravet från arbetsgivaren är att man klarar sina studier.

Tuffa studier kräver intresse

Evelin är nöjd med sin specialistutbildning och tycker att det är intressant att fördjupa sig inom ett område. Hon ser stora skillnader mot grundutbildningen eftersom hon och hennes kurskamrater är utbildade sjuksköterskor med arbetslivserfarenhet.

– Vi kan dela med oss av våra erfarenheter från tidigare och från praktiken på ett annat sätt än man gjorde under grundutbildningen. Teorin blir också enklare och mer intressant eftersom jag kan hänga upp den på tidigare erfarenheter från arbetet på uppvakningsavdelningen och akutmottagningen.

Även om studierna är på heltid under ett år har Evelin, som bor i Karlstad, inte haft några bekymmer med att plugga i Örebro.

– Tiden är bra planerad och när vi ska vara i Örebro är det under en sammanhängande tid, i regel två till fyra dagar åt gången.

Utbildningen innebär även verksamhetsförlagd utbildning. Studenterna får önska sig var de vill göra sin praktik inför kursen. För Evelins del innebär praktiken att hon återvänder till sin arbetsgivare på Centralsjukhuset i Karlstad. Hon ser både för och nackdelar med att göra praktiken där hon tidigare arbetat. Fördelen är att hon känner igen sjukhuset och personalen hon ska arbeta med. Nackdelen är att hon missar att se hur ett annat sjukhus arbetar med sina patienter och rutiner.

– Jag har tagits emot väldigt fint som student och trivs själv väldigt bra. Det är en tuff men rolig utbildning och när jag är klar börjar jag direkt min tjänst som anestesisjuksköterska på kliniken.

Text: Anna Asplund
Foto: Privat 

Jerry Lidberg

Specialistsjuksköterskan Jerry tar hand om svårt skadade och sjuka personer.

Han tycker om variation i sitt arbetsliv och växlar idag mellan att arbeta på ambulansen i Karlskoga, som anestesisjuksköterska på sjukhuset i Karlstad och i det egna företaget TM:s Ambulans med bas i Karlskoga. Det är främst under sommarmånaderna som företaget har uppdrag vid olika arrangemang och de flesta uppdrag är på motorbanan Gälleråsen utanför Karlskoga. TM:s Ambulans har sju ambulanser som bemannas av sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och läkare och genomför 250 uppdrag per år.

– Företaget tillhör inte landstinget men vi har ett bra samarbete både med Region Örebro län där de flesta uppdragen sker och SOS Alarm, berättar Jerry.

Om en olycka händer finns TM:s Ambulans på plats och tar hand om de skadade direkt. Om den skadade behöver föras vidare till sjukhus kontaktas SOS alarm och landstingets ambulans larmas, så att tävlingen eller arrangemanget kan fortsätta.

Utbildning öppnar dörrar

Genom att utbilda sig till specialistsjuksköterska har Jerry fått spetskompetens inom flera områden. Han kan självständigt ta hand om sjukare patienter och komplexare situationer.

- Som specialistsjuksköterska är man expert inom sitt område. Man ska kunna leda arbetet och hantera svåra sitautioner självständigt, säger Jerry.

Som ambulanssjuksköterska möter han allt från nyfödda barn till äldre människor, multisjuka personer, människor med psykisk ohälsa och de som är allvarligt skadade efter en olycka. Därför gäller det att ha bred kunskap om olika situationer och att vara lösningsfokuserad.

– Hur får jag ut en förare ur den kraschade bilen på bästa sätt? Hur tar jag ned patienten från lägenheten? Hur smärtlindrar jag i ett dike? Det är situationer vi måste lösa inom ambulanssjukvården.

Som specialistsjuksköterska inom anestesi arbetar Jerry på en operationsavdelning i team med anestesiläkare, operationssjuksköterskor och kirurg. Utbildningen har bland annat gett honom fördjupade kunskaper i luftvägshantering, sövning och smärtlindring.  

– Jag har nytta av mina kunskaper från anestesin även när jag möter svårt skadade eller sjuka personer inom ambulanssjukvården, säger Jerry.  

Bra specialistsjuksköterskeutbildningar

Han är nöjd med specialistsjuksköterskeutbildningarna han har läst vid Örebro universitet. Det har varit bra struktur och god kontakt med lärarna. Till blivande studenter är Jerrys tips att läsa kurslitteraturen och hänga med på föreläsningarna.

– Det handlar inte om att få kunskaper till tentan utan att ha kunskapen när man kommer ut i yrkeslivet.

Utöver arbetet som specialistsjuksköterska inom ambulans, anestesi och det egna företaget arbetar Jerry extra som sjuksköterska inom kommunen.  

– Det kanske är nästa steg, att utbilda mig till distriktssjuksköterska. Men det räcker nog med tre specialistsjuksköterskeutbildningar, säger Jerry.

Text: Anna Asplund
Foto: Privat 

Fredrik Alm med en övningsdocka.

Ett stimulerande jobb i en högteknologisk miljö

– Det är ett stimulerade jobb. Jag arbetar i en högteknologisk miljö och får koncentrera mig på en patient åt gången. Det är tillfredsställande, säger Fredrik Alm.

Han arbetar på anestesi- och intensivvårdskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och i arbetsuppgifterna ingår att planera och genomföra anestesi i samband med kirurgiska ingrepp och undersökningar. Det omfattar hela processen, från förberedelser och sövning till väckning av patienter, och sker i ett nära samarbete med anestesiläkare och andra anestesisjuksköterskor.

– Dagarna kan se väldigt olika ut. Varje morgon börjar med en genomgång av dagens patienter och jag får veta om jag ska arbeta med flera korta ingrepp eller kanske en heldagsoperation.

Fredrik Alm tror att en vanlig missuppfattning om anestesisjuksköterskor är att de inte kommunicerar med patienter.

– Vi måste kunna förmedla trygghet och tillit under den korta stunden vi möter patienter innan sövning. Det är en utmaning, eftersom de flesta är oroliga inför ett kirurgiskt ingrepp. Anestesisköterskan ansvarar även för omvårdnad av patienter vid annan typ av anestesi där patienten kan vara vaken under ingreppet.

Självklart val efter värnplikten

Egentligen hade inte Fredrik Alm några tankar alls på att utbilda sig till sjuksköterska. Men tiden som sjukvårdare under värnplikten gjorde yrkesvalet enkelt.

– Jag blev alltmer intresserad av sjukvårdsdelen och bestämde mig sedan för att läsa sjuksköterskeprogrammet, säger han.

Direkt efter utbildningen började han arbeta på en kirurgavdelning och sedan följde några år på akutmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro. Fredrik Alm beskriver jobbet som sjuksköterska som väldigt givande och mångsidigt.

– Jag fick möta patienter i alla åldrar och med många olika sjukdomar. Det var ett brett arbete med tempoväxlingar och jag trivdes jättebra.

Det var också under åren på akutkliniken som han fick chansen att samarbeta med andra yrkesgrupper på sjukhuset och få inblick i deras vardag. Jobbet som anestesisjuksköterska verkade särskilt spännande, minns han.

– Jag saknade att kunna koncentrera mig på en patient åt gången och det var det som fick mig att bli anestesisjuksköterska.

Redo för yrkeslivet efter utbildningen

Det är nu snart sex år sedan Fredrik Alm läste det ettåriga specialistsjuksköterskeprogrammet i anestesivård.

– Då fick jag fördjupa mig inom områden som jag är intresserad av, som hur man i omvårdnad stödjer patientens andning och blodcirkulation.

Han tycker att utbildningen innehöll en bra balans mellan teori och praktik. Kliniskt träningscentrum, där studenterna fick träna på olika arbetsmoment i en verklighetstrogen miljö, var ett annat uppskattat inslag bland studenterna.

– Det var väldigt bra. Innan jag påbörjade utbildningen kändes det avlägset att vara redo för arbetsuppgifterna som en anestesisjuksköterska har, men man har de rätta verktygen för att möta yrkeslivet när man är klar.

Varvar doktorandstudier och kliniskt arbete

Sedan ett år tillbaka är Fredrik Alm också doktorand vid Örebro universitet. Han studerar den postoperativa återhämtningen hos barn efter en tonsilloperation och har redan hunnit publicera två artiklar.

– Smärta och smärtbehandling ligger i fokus för mina studier. Som doktorand utvecklas jag som person hela tiden, vilket är jättekul.

Men några planer på att i framtiden ägna sig åt forskning på heltid har inte Fredrik Alm. Därför hoppas han på att även i fortsättningen kunna kombinera forskning med kliniskt arbete.

– Jag skulle inte vilja släppa det kliniska arbetet helt. Som anestesisjuksköterska arbetar man inom ett relativt smalt område, men man kan fördjupa sig inom många olika typer av ingrepp som alla kräver specifik omvårdnad.