This page in English

Forskarutbildningsämnet kriminologi

Om forskarutbildningsämnet

Fakultet

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Institution

Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Kriminologi är ett fler- och tvärvetenskapligt ämne som är inriktat på brottslighetens utveckling och orsaker, samt på kriminalpolitiska åtgärder för att förebygga och förhindra brottslighet. Ämnet innefattar även viktimologiska frågeställningar om de som utsätts för brott. Ämnet samlar och integrerar teoretiska och metodologiska begrepp och ansatser från olika vetenskapliga discipliner för att förstå och förklara individuella, kontextuella och samhälleliga processer som orsaker till brottslighet och dess konsekvenser.

Kriminologi vid Örebro universitet består av tre forskningsmiljöer/grupper som fokuserar på biopsykosocial kriminologi (BPS Biopsykosocial kriminologi och psykologi - Örebro universitet), utvecklingskriminologi/livsloppsperspektiv (CAPS - Center for Criminological and Psychosocial research - Örebro universitet), och partnervåld, stalking (CVS - Centrum för våldsstudier - Örebro universitet). Dessa miljöer/grupper utgör grunden för många aktiviteter och forskning om orsaker till individuella och kontextuella variationer i brottslighet samt konsekvenser av att utsättas för brott, samt tillämpad kriminologi med fokus på riskbedömning, prediktion samt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.