This page in English

Medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

Om forskarutbildningsämnet

Fakultetsnämnd

Fakultetsnämnden för medicin och hälsa

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Allmän studieplan

Inriktningsansvarig

Hälso- och vårdvetenskap är en inriktning inom ämnet Medicinsk vetenskap.

Hälso- och vårdvetenskap har fokus på hälso- och ohälsoproblematik hos akut och långvarigt sjuka och personer med funktionshinder. Ämnet har ett person-, familj- och samhällsperspektiv omfattande hälsofrämjande, prevention, omvårdnad/vård och rehabilitering.

För närvarande finns ett fyrtiotal doktorander inom inriktningen hälso- och vårdvetenskap. Deras avhandlingsprojekt bedrivs ofta inom de olika forskningsmiljöerna vid Institutionen för hälsovetenskaper och rör t ex områdena arbetsterapi eller omvårdnad.