This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Att söka till utbildning på forskarnivå

Välkommen att söka utbildning på forskarnivå vid Institutionen för hälsovetenskaper! Du kan söka på två sätt:

1. Utbildning på forskarnivå med extern/annan form av finansiering

Universitetet antar sökande som har någon form av finansiering, om universitetet bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras på lägst halvtid.
Läs mer här om att söka till utbildning på forskarnivå med extern/annan form av finansiering.

2. Utbildning på forskarnivå med anställning vid Örebro universitet

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Du kan söka en doktorandanställning när en sådan annonseras ut, och följer då anvisningarna i annonsen.

studera.nu

Studera.nu

Här hittar du massor av information om forskarstudier. Informationen kommer från Universitets- och högskolerådet.

att bli doktorand

Att bli doktorand

Här hittar du mer information om utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.

Behandling av personuppgifter

I samband med antagning till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet kommer forskningsadministrationen att behandla dina personuppgifter, med syftet att administrera din utbildning på forskarnivå. Uppgifterna kommer att behandlas fram tills examen.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Kontakt

Vid frågor och funderingar gällande utbildning på forskarnivå, ansökningsprocessen eller handledning av doktorander är du välkommen att kontakta forskarutbildningsadministrationen: This is an email address